Kasvien vesi- ja ravinnetalous

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kasvien vesi- ja ravinnetalous by Mind Map: Kasvien vesi- ja ravinnetalous

1. Kasvi nostaa veden maasta juurillaan osmoosin avulla

1.1. Vesi kulkee osmoottisesti juuren puoliläpäisevän kalvon läpi

2. Diffuusio on molekyylien siirtymistä lämpöliikkeen ansiosta

2.1. Osmoosi on veden diffuusiota

3. Juurikarvat tärkeitä

3.1. Ne lisäävät aineenvaihduntapinta-alaa, jolloin aineiden vaihto on tehokkaampaa

4. Haihtumisimu on johtojänteiden putkiloissa

4.1. Syntyy kasvien yhteyttäessä

4.2. Koheesion avulla vesimolekyylit nousevat, koska vetovoima vesimolekyylien välillä

4.3. Haihtumisimun avulla vesi nousee kasviin, ja tämän mahdollistaa KOHEESIO.

5. Öisin, kun kasvi ei voi käyttää haihtumisimua, kasvin juuriin syntyy JUURIPAINE, joka nostaa kasville hiukan vettä

6. Ilmaraot tärkeä osa yhteyttämisessä, niiden avulla kasvi vaihtaa hiilidioksidin ja hapen

6.1. Huulisolut määräävät ilmarakojen avautumista ja sulkeutumista; ne reagoivat ympäristön kosteuden määrään.

6.2. Vahapinta estää vettä haihtumasta muualta kuin ilmaraoista