Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

resrap 2.0 by Mind Map: resrap 2.0
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

resrap 2.0

kanalen

multilateraal

wereldbank

UN

OESO

AidPortal (i.o.)

bilateraal

ambassade's

MFS

grote

kleine

partners in het Zuiden

private initiatieven

particulier

bedrijven

resrap 1.0

proces

BuZa coördineert

schrijfgroepen rondom alle MDG, verzamelen data, selectie data, analyse/interpretatie data

product

boek

ongepubliceerde informatie

inhoud

MDG

landen

sectoren

regio's

plannen, output, outcome

data

internationale statistieken, UN, OESO-DAC, Wereldbank

informatie NGO's

informatie BuZA, Piramide

evaluatie CIDIN

er moet een aparte website komen

Nederlands karakter moet blijven

personalisatie

uitgangspunten en doelstellingen toevoegen, jaarplannen, meerjarenplannen, beleid t.a.v. internationale organisaties

vasthouden aan huidige format

BuZa stelt geld beschikbaar voor inzet particuliere organisaties

ook multi-laterale kanaal meenemen

uitbrengen in september (inclusief 2010)

wat is web 2.0?

transparantie

visualisatie, google visualisation tools, grafieken, google maps, gapminder, ngo-database.nl (CIDIN), mappingworld, ...

cijfers

analyse/interpretatie

samenwerking

netwerkvorming

kennisdeling

nieuwe activiteiten/initiatieven

participatie

oplossingen

comments

ideeën

proces

BuZa coordineert overall

per kanaal een coördinator

klein beginnen

veel PR

product

website

inhoud, transparantie, herbruikbare data, "single source of truth", samenwerking, participatie

personalisatie (flexibel)

maximale integratie met externe sites

buiten naar binnen

binnen naar buiten

boek

vereisten/voorwaarde

betrokkenheid BuZa/Koenders

geld

aandacht

eigenparticipatie

betrokkenheid veld

vergoeding deelname

betrokkenheid brede publiek

prijsvraag

uitnodigen voor mee-discussiëren

kwaliteitsborging: balans tussen experts + crowd

incentives

publicatiestandaard voor MFO's (via MFS2!), financien, projectinhoud, doelen, proces, resultaten

technische standaard t.b.v. hergebruik en gegevensdeling tussen organisaties (via MFS2!)

duidelijkheid over doel en doelgroepen

samenwerken met OS-sector in den brede

partos

OS 2.0 initiatieven

O.S 2.0 denkers en doeners binne MFS organisaties

inhoud

meerdere content 'schillen'

buza-core, officiële statistieken

NGO's

partners in het zuiden

het publiek

soorten content

statistieken

opinies

plannen

visualisaties

multimediaal, foto, film, geluid

veldbezoeken

casusbeschrijvingen

voorspellingen/prognoses

evaluaties

reacties

abstractieniveau's

landen

sectoren

regio's

organisaties

doelen: MDG

projecten

programma's

internationale ontwikkelingen

transparantie

http://aidtransparency.net/ (IATI)

http://www.publishwhatyoufund.org/ (NGO initiatief)

http://www.developmentgateway.org/, AidPortal, AiDa, Aid Management Program (country level)

http://www.oecd.org/dataoecd/50/17/5037721.htm (OESO-DAC)

http://www.ngo-openboek.be (COPOGRAM)

http://www.recovery.org (US)

http://googleblog.blogspot.com/2009/11/world-bank-public-data-now-in-search.html (Google Public Data)

Wereldbank, http://devdata.worldbank.org/atlas-mdg/ (Wereldbank), http://devdata.worldbank.org/DataVisualizer/

UN, http://www.devinfo.info/ (UNICEF), http://www.mdgmonitor.org/index.cfm (UN), water/sanitatieprojecten op google earth

participatie

http://www.regulations.com (US)

http://www.patientopinion.org

http://www.whitehouse.gov/open/innovations/OpenforQuestions/ (US)

http://clickdiagnostics.com/

samenwerking

http://www.natureandpoverty.net/

http://www.developmentgateway.org/, Country Gateways

http://www.globaldevelopmentcommons.net/ (USAID)

http://www.socialactions.com/changetheweb

http://www.rapidsms.org/

http://www.kiva.org/

http://www.netsquared.org, http://www.netsquared.org/usaid (Development 2.0 Challenge with USAID)

http://www.350.org

http://www.web2fordev.net/

nationale OS 2.0 initiatieven

transparantie

voorstel kleine innovatieve OS-clubjes voor eeen standaard (via NCDO subsidie)

www.milleniumdoelen/atlas (NCDO), http://www.milleniumdoelen.nl/schoolatlas/

Unicef-NL presenteert waterprojecten op Google Earth

http://show.mappingworlds.com/world/

http://www.akvo.org/

Oxfam Novib wil in 2010 een groot aantal projecten online volgbaar maken

http://www.ngo-database.nl (CIDIN)

http://nederlandsewereldatlas.nl/ (COS)

Cordaid Profiel Kenschetsen: http://detailed-simplicity.xs4all.nl/cordaid2008/

www.search4dev.nl (KIT: overzicht publicaties NL OS sector; op basis van vrijwilligheid)

participatie

DeDerdeKamer, Politiek2015, VoiceOver2015, Forum2015, etc. (NCDO)

verder veel wat kleinere online discussieplekjes

vele kleinschalige offline debatten

http://www.1komma4miljard.nl/

http://www.oneworld.nl/Opinie/Forum

http://www.coolpolitics.nl/

samenwerking

http://www.youniverz.net

http://partosplaza.ning.com

http://www.agri-profocus.nl

http://www.1procentclub.nl

http://www.nabuur.com

http://www.oneworld.nl (nieuws)

http://www.texttochange.com/

http://www.millenniumakkoorden.nl/home (BuZa)

https://www.oxfamkic.org

http://www.africa-interactive.net/

http://oxfamnovib.ning.com/

http://www.pifworld.com/

http://www.een.nl/

www.linkis.nl

New node