תיאוריית למידה עפי הקוגנטיביזם

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
תיאוריית למידה עפי הקוגנטיביזם by Mind Map: תיאוריית למידה עפי הקוגנטיביזם

1. מפה קוגניטיבית היא כלי רב עוצמה לארגון ידע ולניהול מחשבות "ארכיטקטורה רעיונית", המתעדת את דפוסי החשיבה וההבנה ואת הסתעפויות המידע במוח . מיפוי הרעיונות מארגן את הידע כרשת של צמתים וקשרים המפה נבנית בתהליך דדוקטיבי- מהכלל אל הפרט המחבר בין מילים סמלים ותמונות (מתוך אתר פסגה רשל"צ- ליזי כהן

1.1. מדוע בחרנו במפה הקוגניטיבית ללמד את התיאוריה הקוגניטיביסטית

1.1.1. ע"פ תאוריית הלמידה של הגישה הקוגניטיבית הלומד יוצר קשרים במוחו בין רעיונות כפי שניתן לראות באופן חזותי במפה הלכה למעשה. בנוסף הלומד עפ התיאוריה זקוק לארגון בתבניות בסכמות וכאן בכלי עצם הארגון של בניית הרעיונות במפה מסייע ללומד בתהליך הלמידה ע"פ תיאוריה זו.גם הצבע, הצורה והתמונה מסייעים אף הם

2. מודל לעיבוד מידע

2.1. תחנה 1: רשם חושי

2.1.1. תחנה 2 : זיכרון עבודה -"שולחן עבודה" שבו מתבצעת הלמידה בפועל. הלומד שומר על הזיכרון על ידי עיסוק בו

2.1.1.1. תחנה 3: זכרון ארוך טווח

2.1.1.1.1. זכרון ארוך טווח : מבוסס על סכימות . האינטגרציה בין מידע חדש למידע קיים תעשה על ידי קידוד כלומר הטמעה בהקשר ובעלת משמעות עבור הלומד הקושי הוא שאני לא יודעת מה יודע הלומד ולכן עלי לאפשר לו זמן להוסיף את המידע בהקשר לסכימות הקיימות אצלו להלן דוגמות להבנית ידע על בסיס סכימות קודמות

2.1.1.1.2. זכרון ארוך טווח : אחזור שליפה תלויי מארג מבנה הדעת

3. רקע הסטורי:חוקרי הקוגנטיביזים

3.1. היסטוריה

3.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=B65EJ6gMmA4&feature=youtu.be

3.1.2. שלבי ההתפתחות הקוגנטיבי

3.1.3. פיאזה

3.1.3.1. סימולציה

3.1.4. סכמות- סכמה היא יחידה בסיסית - חזותית, התנהגותית, אקוסטית או סמנטית - של ידע העולם. ידע זה מכתיב לנו את דרך ההסתכלות על העולם ומנחה אותנו כיצד להגיב לגירוי מסוים. באמצעות הסכמה אנו מעבדים את המידע הנקלט, בצורות שונות של עיבוד מידע: תפיסה, זכירה, למידה, פירוש וכדומה.

4. יחידה קוגנטיבית

4.1. דוגמה ליחידת לימוד מאתר אופק שבה באים לידי ביטוי המאפיניים הבאים: עיבוד פעיל , טיפוח הבנה משמעותית, זיהוי טעויות חשיבה, העברת הלמידה, מיקוד הקשב והלמידה

4.2. לגרום לזכרון שנמצא בנו לפתור בעיות זו משימה לא פשוטה- הפתרון עפי התיאוריה: היא לאפשר ללומד זמן לשייך את המידע הקיים בהקשר לעולמו וכך אסייע לו לזכור ולשלוף . אני צריך לאפשר לו תרגול , מאחזי זכרון ויזואלים - כמו ראשי תיבות , אנלוגיות מטאפורות , , לחזור על שיעור קודם עי בוחן קטן שיעשה בתחילת שיעור בעפ ואז להוסיף על הידע הקיים את הידע החדש

5. ?מהי מפה קוגניטיבית

5.1. https://www.youtube.com/watch?v=XGa-D5ojFQE