Informatizacija vodenja gradbiščne dokumentacije

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Informatizacija vodenja gradbiščne dokumentacije by Mind Map: Informatizacija vodenja gradbiščne dokumentacije

1. Potrebe

1.1. elektronsko izpolnjevanje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer

1.2. sistem za kalkuliranje in izpis mesečnih situacij

1.3. mesto za predloge in komentarje

1.4. arhiv kontaktnih podatkov glavnih akterjev

1.5. shranjevanje vseh načrtov in detajlov na za to določeno mesto

1.6. informatizacija dobavnic

1.7. dostop do podatkov iz sedeža podjetja

1.8. beleženje podatka o tem, kdo je odgovoren za katero spremembo v dokumentaciji

1.9. pregled skladiščenega materiala, opreme in mehanizacije (potrebna vzpostavitev sistema RFID)?

1.10. kadrovska evidenca

1.11. organiziranost pomembnih dogodkov in sestankov

2. Zagotavljanje dostopa do omrežja

2.1. mobilni prenos podatkov?

2.2. brezžična povezava?

2.3. težava v primeru izpada omrežja!

3. Funkcionalnosti

3.1. kreiranje uporabniških računov

3.2. beleženje ID-jev uporabnikov

3.3. prepoznava kritične poti v terminskem planu

3.4. omogočeno spreminjanje/vnos podatkov le enemu uporabniku v danem trenutku - ostali imajo takrat samo možnost vpogleda

3.5. aktivni koledar z možnostjo opomnika

3.6. možnost dodeljevanja odgovornosti posameznikom - kreiranje samodejnih opozoril

3.7. pošiljanje sporočil neposredno na drug uporabniški račun portala ali iz portala na mobilni telefon

3.8. odlaganje dokumentov v formatih .doc, .docx, .pdf, .dwg...

3.9. administracija portala

3.10. iskalnik

3.11. sinhronizacija z vremensko napovedjo - opozorila v primeru slabega vremena

3.12. glasovna obvestila/opozorila

4. Zagotavljanje ažurnosti podatkov

4.1. kako zagotoviti dnevno ažuriranje kadrovske evidence?

4.2. težava pri sledenju opreme, mehanizacije in skladiščenega materiala!

5. Vzdrževanje sistema

5.1. zunanji izvajalec - stroški!

5.2. novo delovno mesto vzdrževalca sistema

5.3. potrebne posodobitve in nadgradnje sistema?

5.4. vzpostavitev strežnika za arhiviranje podatkov

6. IT oprema

6.1. računalnik

6.2. enota za tiskanje

6.3. modem

6.4. dlančnik, tablični računalnik, pametnih telefon?

6.5. audio podpora

7. Možnosti nadaljnjega razvoja

7.1. razvoj mobilne aplikacije in sinhronizacija s portalom

7.2. vgrajen 4D model

7.3. povezava z RFID tehnologijo

8. Pridobitve

8.1. prihranek na času

8.2. preglednost

8.3. organiziranost

8.4. nadzor nad podatki

8.5. povezanost ključnih akterjev

8.6. konkurenčna prednost

9. Potrjevanje in podpisovanje dokumentacije

9.1. potrebna kvalificirana digitalna potrdila - elektronsko podpisovanje