Evidentiranje prisotnosti delavcev na gradbišču - terenu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Evidentiranje prisotnosti delavcev na gradbišču - terenu by Mind Map: Evidentiranje prisotnosti delavcev na gradbišču - terenu

1. kdo sodeluje

1.1. investitor

1.2. vodja gradbišča

1.3. vodja delovne skupine

1.4. vodja projekta

1.5. delavci

1.6. koordinator gradbišča

1.7. inšpektorji

1.8. obiskovalci

2. izhodišča rešitve

2.1. funkcionalne zahteve

2.1.1. popolna avtomatizacija

2.1.2. prepoznava oseb

2.2. podporne IT

2.2.1. senzorji

2.2.1.1. GPS

2.2.1.2. video

2.2.1.3. audio

2.2.2. brezžična komunikacija

2.2.3. zagotavljanje samodejne oskrbe z električno energijo

3. zagotavljanje električne energije

3.1. mesto postavitve za samodejno napajanje

3.2. polnjenje s pomočjo sončnih kolektorjev

3.3. mesto postavitve blizu elektro omarice

4. izdelava poročil

4.1. zajem podatkov o prisotnosti zaposlenih (dnevno, tedensko, mesečno)

4.2. podatek o številu delovnih ur

4.3. opravljene ure v času nadurnega dela

4.4. baza podatkov o sestankih med različnimi sodelujočimi v aktivnostmi

4.5. lokacija delavca ob določenem času

5. mesto postavitve evidentiranja

5.1. vhod v gradbišče

5.2. stranski vhodi

5.3. vhod za vozila

6. potrebe uporabnikov

6.1. trenutna prisotnost delavcev

6.2. registracija delavcev

6.3. prepoznavanje obiskovalcev

6.4. lociranje delavcev

7. naprava za evidentiranje

7.1. uporabniški vmesnik

7.1.1. LCD display

7.1.2. LED indikator

7.1.3. zvočna potrditev vnosa

7.1.4. funkcijske tipke

7.2. čitalec

7.2.1. čitalec magnetnega zapisa

7.2.2. režni čitalec črtne kode

7.2.3. čitalec brezkontaktnih kartic

7.2.4. čitalec prstnih odtisov

7.3. spomin

7.3.1. zadostna količina diska za shranjevanje podatkov

7.4. povezljivost - prenos podatkov

7.4.1. s PC žično

7.4.2. brezžična povezava

7.5. napajanje

7.5.1. baterija

8. zagotavljanje pokritosti

8.1. samo en vhod na gradbišče

8.2. vzpostavitev video kamer

8.2.1. prepoznavanje obrazov