Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program by Mind Map: Program

1. Implementacija stoga

1.1. Pomocu polja

1.1.1. InitS

1.1.2. PopS

1.1.3. TopS

1.1.4. PushS

1.1.5. IsEmpty

1.2. Pomocu pokazivaca

1.2.1. InitS

1.2.2. PopS

1.2.3. TopS

1.2.4. PushS

1.2.5. IsEmpty

2. Provjera vrijednosti postfiksnog izraza

2.1. Dodavanje nove vrijednosti varijabli

2.1.1. Zapisivanjne vrijednosti varijable u postfiksni zapis

2.2. Zapisivanjne vrijednosti varijable u postfiksni zapis

3. Unos u infiksnom zapisu

3.1. Provjera ispravnosti infiksnog unosa

3.1.1. Pretvorba infiksnog izraza u postfiksni

4. Računanje vrijednosti

4.1. Ispis rezultata