Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program by Mind Map: Program

1. Unos u infiksnom zapisu

1.1. Provjera ispravnosti infiksnog unosa

1.1.1. Pretvorba infiksnog izraza u postfiksni

2. Implementacija stoga

2.1. Pomocu polja

2.1.1. InitS

2.1.2. PopS

2.1.3. TopS

2.1.4. PushS

2.1.5. IsEmpty

2.2. Pomocu pokazivaca

2.2.1. InitS

2.2.2. PopS

2.2.3. TopS

2.2.4. PushS

2.2.5. IsEmpty

3. Provjera vrijednosti postfiksnog izraza

3.1. Dodavanje nove vrijednosti varijabli

3.1.1. Zapisivanjne vrijednosti varijable u postfiksni zapis

3.2. Zapisivanjne vrijednosti varijable u postfiksni zapis

4. Računanje vrijednosti

4.1. Ispis rezultata