Управління процесом дистанційного навчання

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Управління процесом дистанційного навчання by Mind Map: Управління процесом дистанційного навчання

1. Суб’єкти управління

1.1. академічний відділ

1.2. науково-методичний відділ

1.3. відділ формування контенту

1.4. інформаційний відділ

1.5. відділ маркетингу

1.6. адміністративно-фінансовий відділ

2. Функції упавління

2.1. управлінська

2.2. діагностична

2.3. мотиваційна

2.4. функція планування

2.5. комунікативна

2.6. функція контролю

2.7. методична

2.8. рефлексійна

3. Відкриті освітні курси

4. Простір управління

4.1. формування груп

4.2. підтримка

4.3. процес навчання

4.3.1. рівні навчання

4.3.1.1. навчання працювати з матеріалами курсу

4.3.1.2. самостійне вивчення матеріалів курсу

4.3.1.3. виконання контрольних завдань та вправ

4.3.1.4. участь у вебінарах та тьюторіалах

4.3.1.5. участь у виїздній школі

4.3.1.6. складання іспитів

4.3.1.7. мотивування до подальшого навчання

4.4. розвиток

5. Об’єкти управління

5.1. студенти

5.2. тьютори

5.3. професорсько-викладацький склад

5.4. інший персонал