Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Управління процесом дистанційного навчання by Mind Map: Управління процесом дистанційного навчання
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Управління процесом дистанційного навчання

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Суб’єкти управління

академічний відділ

науково-методичний відділ

відділ формування контенту

інформаційний відділ

відділ маркетингу

адміністративно-фінансовий відділ

Функції упавління

управлінська

діагностична

мотиваційна

функція планування

комунікативна

функція контролю

методична

рефлексійна

Відкриті освітні курси

Простір управління

формування груп

підтримка

процес навчання

розвиток

Об’єкти управління

студенти

тьютори

професорсько-викладацький склад

інший персонал