contarcte de treball

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
contarcte de treball by Mind Map: contarcte de treball

1. durada del contarcte

1.1. idefinits

1.1.1. ordinaris

1.1.2. fonament d'ocupació

1.1.3. persones amb discapacitat 33%

1.2. temporals

1.2.1. formatius

1.2.1.1. formació

1.2.1.2. practica

1.2.2. fomentació

1.2.2.1. jubilació i dicapacitat

1.2.3. altres tipus

1.2.3.1. contarcte a temps parcial

1.2.3.2. treballs fixos discontinus

2. durada de formació laboral

2.1. intenitat de telleu

2.1.1. causas

2.1.1.1. obra o servei

2.1.1.2. producció