Avtomatsko spremljanje kvalitete gradnje

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Avtomatsko spremljanje kvalitete gradnje by Mind Map: Avtomatsko spremljanje kvalitete gradnje

1. Potrebe uporabnikov

1.1. boljša komunikacija med uporabniki

1.2. določitev horizontalnih in vertikalnih linij

1.3. avtomatska izdelava izmer

2. Zagotavljanje kvalitete gradnje

2.1. Senzorji, laserji in kamera

2.2. Namestitev ?

2.3. Vremenski vplivi

3. Izhodišča rešitve

3.1. Funkcionalne zahteve

3.1.1. prepoznava elementov stavbe

3.1.2. izračun količin

3.1.3. kontrola horizontalnih in vertikalnih linij

3.2. podpora IT

3.2.1. Namestitev senzorjev, laserjev in kamer

3.2.1.1. Kje?

3.2.1.2. Kako?

3.2.2. Ustrezna programska oprema

3.2.3. Signalizacija

3.2.4. Brezžična povezava

4. Sodelujoči v aktivnosti

4.1. Vodja gradbišča

4.2. Pomočnik vodje gradbišča

4.3. Delovodja

4.4. Delavci

5. Potrebna oprema

5.1. Senzorji

5.2. Laserji

5.3. Kamere

5.4. Programska oprema

5.5. Računalnik

5.6. Mobilni telefon

5.7. Tablični računalnik