קבוצה - 15

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
קבוצה - 15 by Mind Map: קבוצה - 15

1. הילד החריג

2. ילדים כמו צבעים

3. שונות של לומדים

4. דאגה

5. אמפטיה

6. דעה קדומה

7. הקשבה

8. צדק חברתי

9. שילוב

10. הדדיות

11. אני שונה אבל שווה

12. שיתוף פעולה

13. זכויות האדם וחירותו

14. שיח דימוקרטי

15. שונות

16. רגשות

17. קבלת השונה

18. שוויון

19. כבוד הדדי

20. סובלנות וסבלנות

21. ערבות הדדית

22. אהבה

23. הצקה

24. הטרוגני

25. שייכות

26. הכלה

27. נתינה

28. ניהול קונפליקטים

29. חינוך לשלום

30. תמיכה חברתית

31. נתינה