Štruktúra umeleckého diela

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Štruktúra umeleckého diela by Mind Map: Štruktúra umeleckého diela

1. CELOK

1.1. časti

1.2. znaky

1.3. vzťahy

2. KOMPOZÍCIA

2.1. formálne zložky

2.2. vnútorný poriadok

3. MATERIÁL

3.1. umelecká literatúra

3.1.1. jazyk

3.1.2. grafická stránka

3.2. hudobné umenie

3.2.1. tón

3.2.2. zvuk

3.3. výtvarné umenie

3.3.1. farba

3.3.2. línia

3.4. divadelné umenie

3.4.1. priestor

3.4.2. gesto

3.5. rozhlasové umenie

3.5.1. jazyk

3.5.2. zvuk

3.6. audio-vizualne umenie

3.6.1. svetlo a tieň

3.6.2. pohyb

4. VRSTVY

4.1. materialová

4.2. tematická

4.3. významová

5. VYJADROVACIE PROSTRIEDKY

5.1. umelecká literatúta

5.1.1. obkročný rým

5.1.2. priama reč

5.2. hudobné umenie

5.2.1. harmónia

5.2.2. tonalita

5.3. výtvarné umenie

5.3.1. perspektíva

5.3.2. zlatý rez

5.4. divadelné umenie

5.4.1. gestikulácia

5.4.2. deus ex machina

5.5. rozhlasové umenie

5.5.1. reč

5.5.2. ruchy

5.6. audio-vizualne umenie

5.6.1. strih

5.6.2. montáž