การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย

1. ด้านการศึกษา

1.1. http://www.youtube.com/watch?v=falHoOEUFz0

1.2. อยู่ในสื่อการสอนมากที่สุด ช่วยถ่ายทอด ความรู้ ความคิด ผ่านทางสื่อ

1.3. สื่อมัลติมีเดียทำให้เกิดการเรียนรู้และจดจำได้ง่ายขึ้น

1.4. มัลติมีเดียทำให้สื่อติดต่อกับผู้เรียนได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อได้ด้วยการแนะนำหรือสอนจากสื่อเอง

2. ด้านธุรกิจ

2.1. http://www.youtube.com/watch?v=haJFMymssXU

2.2. การนำเสนอสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต

2.3. การประชุมทางไกล(Video Conferencing)

2.4. ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์(E-Product)

3. ด้านการทหาร

3.1. http://www.youtube.com/watch?v=fE_bZ7iqx8E

3.2. การจำลองการหัดขับเครื่องบินรบ เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนที่ไปขับจริงๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้หัดขับ

3.3. การจำลองการการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

3.4. จะใช้วิธีการแสดงผลแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆ เสมือนว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น จริงๆ

4. ด้านความเป็นจริงเสมือน

4.1. http://www.youtube.com/watch?v=fE_bZ7iqx8E

4.2. http://www.youtube.com/watch?v=y8adDP5Gv4Q

4.3. (อาณาจักรแห่งจินตนาการ) อุปกรณ์ VR ได้แก่ หมวก แว่นตา และถุงมือพิเศษ

4.4. วัตถุและเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของมันในโลกอินเทอร์เน็ต หรือพื้นที่ ช่องว่างในโลกของเกม รวมถึงสภาวะแวดล้อมสามมิติที่ผู้ใช้เหมือนจมลึกเข้าไปข้างใน ประกอบด้วยสิ่งสังเคราะห์ต่างๆ

5. ด้านความบันเทิง/อำนวยความสะดวก

5.1. http://www.youtube.com/watch?v=emklHU_DzRw

5.2. http://www.youtube.com/watch?v=fd5xgcUpSEc

5.3. การดู TV ฟังวิทยุ เล่นเกม หรือร้องเพลง ผ่านเครื่องมันติมีเดีย

5.4. อุปกรณ์ไร้สาย ใช้คลื่นวิทยุ