הזכות לכבוד והחובה לכבד

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
הזכות לכבוד והחובה לכבד by Mind Map: הזכות לכבוד והחובה לכבד

1. שימאא דחלה

1.1. דימוקרטיה

1.2. זכויות האדם

1.3. הכבוד

1.4. חובות האדם

1.5. הסובלנות

1.6. הקשר בין הזכויות והחובות

2. סוג'וד ביאדסה

2.1. כבוד הדדי

2.2. פרטיות האדם

2.3. סימטריה"שוויון"

2.4. התפיסה ההומניסטית

2.5. דיאלוג וחופש ביטוי

3. עדי בן לולו

3.1. כבוד מבטן ומלידה

3.2. כבוד מהו?

3.3. בין כבודי לכבודך

3.4. הזכות לכבוד בתחומי חיים שונים

3.5. הכבוד הרצוי והכבוד המצוי