Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CLM-Centrum för Lärande & Media by Mind Map: CLM-Centrum för Lärande & Media
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CLM-Centrum för Lärande & Media

Feedback L14

Fokus? Rummet ska användas på ett nytt sätt, inte traditionell undervisning

Hur ska denna lokal + verktyg introduceras till användarna?

Stöd - kontinuerligt stöd (manualer, exempel, inspiration samt personligt stöd)

Koppling mellan klassrum och användare som deltar via webben + videokonferens? Elluminatemöten, videokonferens

Utveckling - kontinuerlig översyn av pedagogiska och tekniska möjligheter

Kompatibilitet - hur ska denna lokal samarbeta m andra miljöer på MSB?

Ska grupprum + huvudrummet ha digitala whiteboards?

Tillgänglighet - för människor med olika former av funktionsnedsättning (syn, rörlighet, inlärningssvårigheter)

VISION

MÅL

Vi ser en bred målgrupp vid MSB och önskar vara en myndighetsövergripande enhet med huvudmålet att utveckla flexibla studieformer för befintliga utbildningar, kurser och projekt. Exempel på detta är streamade föreläsningar (ljud och bild), handledning och gruppträffar (videokonferenser) lärobjekt (simuleringar, interaktiva övningar, filmer, kursmoduler, dokument mm) och utveckling av digital lärplattform. I vårt uppdrag ligger också systemansvar för Fronter, Adobe Connect och Lectora. Vi måste hela tiden vara medveten om och ta till oss nya pedagogiska tekniker och teorier kring flexibelt lärande.

MARKNADSFÖRING/SYNLIGGÖRA

MSB-SANDÖ

MSB

SYSTEM

Vilka system ska IKT-stöd vara systemägare till? Vilka tjänster ska IKT-stöd tillhandahålla?

ADOBE CONNECT

LECTORA

CURSNET/ FRONTER

SAMORDNANDE

Ska IKT-stöd koordinera alla aktiviteter vid MSB som rör satsningar på e-learning/flexibelt lärande? Hur ska det organiseras?

FÖR E-LÄRANDE VID MSB

Samarbete med IT-pedagog Revinge

TEKNISK UTVECKLING

MOBILeLEARNING

SPEL

SIMULERING

KLASSRUM

PEDAGOGISK KURSUTVECKLING MED IKT

Hur ska den pedagogiska utvecklingen mha IKT organiseras?

FÅNGA BEHOV

DELTA

METOD OCH TEKNIKSTÖD

UTVÄRDERA

ARBETSMODELL

Se på denna URL: http://www.itochutbildning.se/strategi-och-vision/ "För att inte bli överrumplad och överraskad av alla IT-frågor krävs att de bearbetas utifrån en strategisk synvinkel t.ex. genom att utgå från ett antal grundbegrepp: infrastruktur, kompetens, digitalt innehåll samt en pedagogisk ide. Därefter kan man fortsätta med en omvärldsanalys, formulera en vision, sätta upp mål, inventera resurser, planera genomförande, ange metoder för resultatutvärdering." Se skiss här: http://www.itochutbildning.se/wp-content/uploads/2009/11/Bild1.png  

TYDLIGHET/STRUKTUR

KONTAKTYTA

ROLLER

REGELBUNDNA MÖTEN

UTBILDNING

FORMALISERA

TEKNIK/PEDAGOGIK/VERKSAMHET

PRODUKTION

MULTIMEDIALABB

FILMA FÖREDRAG

LECTORA

BILD/VIDEOBANK

DOKUMENTERA ÖVNINGAR

DIGITALA LÄROMEDEL

BEHOV

Kontinuerligt utvärdera behovet i organisationen.

KÄNNA AV

OMVÄRLDSBEVAKNING

I en föränderlig tid är det viktigt att följa med i utvecklingen inom pedagogik, metodik och teknik. Hur ska det organiseras och följas upp?

PEDAGOGIK

TEKNIK

SUPPORT

Hur mycket förstalinjesupport ska gå direkt till IKT-stöd? Hur ska den organiseras i så fall?

ÄRENDEHANTERING

Hur ska de ärenden som kommer in organiseras och följas upp?

GRÄNS SUPPORT/UPPDRAG

RÅDGIVNING

SANDÖ

MSB-ÖVRIG

ATT GÖRA

IDENTIFIERA BEHOV

JÄMFÖRA MED LSC

REALISM

REMISS

ROLLER/ANSVAR/ARBETSBESKRIVNING

NAMNFÖRSLAG

CLM SEPT 2011

Feedback nya lokaler-KLAR

CLM-projektet

Revidering Lectora

EU

Dialog m lärare?

Virtuella miljöer - Marie/Helena

Budget - ht 11 + Budget 2012 (1 veckan i oktober)

Kompetensutveckling

Marknadsföring

Sotarna?

Marie/Helenas bollar

New Idea

Vad behövs för en bra nätkurs?

Examination

Relevanta uppgifter

Kursinnehåll

Webbmöten

Röd tråd

Tydliga mål i kursen

Vem, vad, hur, varför?

Teknik som fungerar!

Förklara upplägg (Studyguide)

Lägg upp till samarbete

Kontinuerlig feedback

Olika lärstilar