การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ by Mind Map: การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

1. ด้านกีฬา

1.1. สามารถใช้โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายได้

1.2. สามารถรายงานผลการแข่งขันกีฬาได้รวดเร็ว

1.3. มีการนำเสนอข้อมูลข่างสารของกีฬา

1.4. สามารถดูการแข่งขันกีฬาออนไลน์และย้อนหลังได้

1.5. สามารถประเมินผลทางระบบคอมพิวเตอร์ได้

2. ด้านการศึกษา

2.1. ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านคอมพิวเตอร์

2.2. สามารถส่งงานอาจารย์ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น

2.3. สามารถเป็นเครื่องมือการเรียนของนักศึกษาและอาจารย์

2.3.1. Included

2.3.2. Excluded

3. ด้านธนาคาร

3.1. ช่วยบริการฝากถอน

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

3.2.1. สามารถโอนเงินภายในไม่กี่นาที

3.3. ด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4. ด้านบันเทิง

4.1. สามารถโหลดเพลงไปยังคอมได้

4.2. สามารถฟังวิืทยุแบบออนไลน์ได้ตามสถานีนั้นๆ

4.3. สามารถเล่นเกมส์และฟังเพลงพร้อมกันได้

4.4. สามารถโหลดหนังทั้งเก่าและใหม่มาดูได้

5. ด้านอุตสาหกรรม

5.1. ใช่คอมพิวเตอร์ช่วยจัดส่งสินค้า

5.1.1. Materials

5.1.2. Personel

5.1.3. Services

5.1.4. Duration

5.2. ระยะเวลาในการส่งสินค้าน้อยและรวดเร็ว

5.3. ใช้คอมพิวเตอร์เช็คสินค้าและนับจำนวนของสินค้าได้

6. ด้านการแพทย์

6.1. สามารถหาข้อมูลเพื่อการปฎิบัติงานได้

6.1.1. Dependencies

6.1.2. Milestones

6.2. สามารถดูประวัติของคนไข้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้

6.2.1. Schedule

6.2.2. Budget

6.3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์ส่วนต่างๆของร่ายกายได้ทุกส่วน

6.3.1. KPI's