Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Internet by Mind Map: Internet

1. อุปกรณ์

1.1. โมเด็ม (Modem)

1.2. ฮับ หรือ รีพีทเตอร์ (Hub, Repeater)

1.3. สวิทช์ หรือ บริดจ์ (Switch, Bridge)

1.4. เร้าเตอร์ (Router)

1.5. เกทเวย์ (Gateway)

2. ความหมาย+คุณสมบัติ

2.1. เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด

2.2. อินเทอร์เน็ตจึงมีรูปแบบคล้ายกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ WAN แต่มีโครงสร้างการทำงานที่แตกต่างกันมากพอสมควร เนื่องจากระบบ WAN เป็นเครือข่ายที่ถูกสร้างโดยองค์กรๆ เดียวหรือกลุ่มองค์กร เพื่อวัตถุประสงค์ด้านใดด้านหนึ่ง และมีผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบแน่นอน แต่อินเทอร์เน็ตจะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างคอมพิวเตอร์นับล้านๆ เครื่องแบบไม่ถาวรขึ้นอยู่กับเวลานั้นๆ ว่าใครต้องการเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตบ้าง ใครจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ได้ จึงทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีผู้ใดรับผิดชอบหรือดูแลทั้งระบบ

3. ประโยชน์

3.1. ด้านการศึกษา

3.1.1. ค้นคว้าหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางวิชาการ

3.1.2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่

3.1.3. สามารถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

3.2. ด้านธุรกิจและการพาณิชย์

3.2.1. ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

3.2.2. สามารถซื้อขายสินค้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.2.3. สามารถเปิดให้บริการ และสนับสนุนลูกค้าของตน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

3.3. ด้านการบันเทิง

3.3.1. การพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ เช่น การค้นหาวารสารต่าง ๆ

3.3.2. สามารถฟังวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.3.3. สามารถดึงข้อมูล (Download) ภาพยนตร์ตัวอย่างทั้งภาพยนตร์ใหม่ และเก่า มาดูได้

4. ข้อดี

4.1. ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ

4.1.1. งานวิจัย

4.1.2. ความก้าวหน้าทางกาแพทย์

4.2. ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

4.3. รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

4.4. สนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั้งในลักษณะการพิมพ์ข้อความและเสียง

4.5. ร่วมกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็น

4.6. ถ่ายโอนแฟ้มข้อความ ภาพ และเสียงจากที่อื่นๆ

4.7. ตรวจดูราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งบริการต่างๆ โดยไใ่เสียค่าเดินทาง

4.8. ให้ความบันเทิงหลายรูปแบบ

4.8.1. การฟังเพลง

4.8.2. รายการวิทยุ การชมรายการโทรทัศน์

4.8.3. ภาพยนตร์

4.9. ติดประกาศข้อความที่ต้องการให้ผู้อื่นทราบได้อย่างทั่วถึง

4.10. ให้เสรีภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน

5. ข้อเสีย

5.1. อินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ

5.1.1. บางครั้งข้อความนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการ

5.1.2. ข้อมูลด้านการแพทย์หรือผลการทดลอต่างๆ ไม่ถูกต้อง

5.2. นักเรียนและเยาวชนอาจติดต่อเข้าไปในเว็บไซด์ที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจยั่วยุอารมณ์ ทำให้เป็นอันตรายตัวตัวเองและสังคม

5.3. มีข้อมูลที่มีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมาณมาก

5.4. ไม่มีระบบจัดการข้อมูลที่ดี เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิเช่น เพลง หนัง เติบโตเร็วเกินไป

5.5. เสี่ยงต่อการโดนจารกรรมข้อมูล การโจมตีจากไวรัส, แฮกเกอร์ และจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มัลแวร์

5.6. ข้อมูลบางอย่างอาจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อาจถูกหลอกลวง โจมตี โฆษณาชวนเชื่อ กลั่นแกล้งจากเพื่อนใหม่ เช่น การตัดต่อรูปเพื่อการอนาจาร

5.7. ถ้าเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได้

5.8. ข้อมูลบางอย่างก็ไม่เหมาะกับเด็กๆ

6. Search engine

6.1. เสิร์ชเอนจิน (search engine) คือ โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นหาข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต โดยครอบคลุมทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เพลง ซอฟต์แวร์ แผนที่ ข้อมูลบุคคล กลุ่มข่าว และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแล้วแต่โปรแกรมหรือผู้ให้บริการแต่ละราย. เสิร์ชเอนจินส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมูลจากคำสำคัญ (คีย์เวิร์ด) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป จากนั้นก็จะแสดงรายการผลลัพธ์ที่มันคิดว่าผู้ใช้น่าจะต้องการขึ้นมา ในปัจจุบัน เสิร์ชเอนจินบางตัว เช่น กูเกิล จะบันทึกประวัติการค้นหาและการเลือกผลลัพธ์ของผู้ใช้ไว้ด้วย และจะนำประวัติที่บันทึกไว้นั้น มาช่วยกรองผลลัพธ์ในการค้นหาครั้งต่อ ๆ ไป

6.2. กูเกิล (Google)

6.3. ยาฮูเสิร์ช (Yahoo! Search)

6.4. เอ็มเอสเอ็นเสิร์ช (MSN Search)