ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ by Mind Map: ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

1. ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΡΧΗΣ-ΤΕΛΟΥΣ

1.1. ΤΕΛΟΣ <όνομα>

1.2. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ <όνομα>

2. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ

2.1. ΠΧ Α<--6

3. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ- ΕΞΟΔΟΥ

3.1. ΔΙΑΒΑΣΕ ...

3.2. ΕΚΤΥΠΩΣΕ ...

3.3. ΕΜΦΑΝΙΣΕ ...

3.4. ΕΚΤΥΠΩΣΕ

4. ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

4.1. ΑΝ...

4.2. ΓΙΑ ...

4.3. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ...

4.4. ΟΣΟ ...