Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. •ICT onderwijs (wat is de invloed van ict binnen in het onderwijs)

1.1. meer informatie mogelijk

1.2. digibord

1.3. extra materiaal beschikbaar

1.4. New node

1.5. New node

2. •ICT samenleving (wat is de invloed van ict binnen de samenleving)

2.1. digitaal pesten

2.2. digitaal portfolio

2.2.1. weblog

2.2.2. google docs

2.3. snellere communicatie

2.3.1. hyves

2.3.2. e-mail

2.4. publiceren

2.4.1. website

2.4.2. weblog

2.4.3. hyves

3. •ICT vervolgstudie (wat denk je aan vaardigheden en kennis nodig te hebben voor een eventuele vervolgstudie).

3.1. Mindmappen

3.2. google docs

3.3. Microsoft

3.3.1. Excel

3.3.2. Word

3.3.3. Powerpoint

3.3.4. Publicher

3.4. dotcom

3.4.1. communicatie onderling (leerkrachten)

4. •ICT stageschool (eventueel stageschool van vorig jaar Hoe wordt ICT gebruikt binnen de school).

4.1. Ambrasoft

4.1.1. rekenprogramma

4.1.2. Taalprogramma

4.1.3. extra materiaal

4.2. internet

4.2.1. filmpjes laten zien

4.2.2. informatie opzoeken

4.2.2.1. google

4.2.2.2. Wikipedia

4.2.2.3. zoekmachines

4.3. Digibord

4.4. communicatiemiddelen

4.4.1. dotcom

4.4.2. e-mail

5. •ICT Periode 10 (Wat wil je de komende periode nog leren binnen de lessen).

5.1. dotcom

5.2. communicatie middelen met leerkrachten