ICT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. ICT onderwijs

1.1. Wat is de invloed van ICT binnen het onderwijs?

1.1.1. Kinderen leren omgaan met de computer.

1.1.2. Kinderen kunnen makkelijker en sneller werkstukken maken.

1.1.3. Kinderen kunnen snel informatie opzoeken.

2. ICT samenleving

2.1. Wat is de invloed van ICT binnen de samenleving?

2.1.1. Mensen kunnen communiceren met elkaar met de computer.

2.1.2. Ouderen mensen zijn een stuk beperkter, hebben vaak geen computer.

2.1.3. De bibliotheek word overbodig

2.1.4. Er word weinig verbaal gecommuniceerd met elkaar.

3. ICT stageschool

3.1. Eventueel stageschool van vorig jaar, hoe wordt ICT gebruikt binnen de school?

4. ICT vervolgstudie

4.1. Wat denk je aan vaardigheden en kennis nodig te hebben voor je eventuele vervolgstudie?

5. ICT periode 10

5.1. Wat wil je de komende periode nog leren binnen de lessen?

5.1.1. Leren foto`s bewerken

5.1.2. Leren werken met Office Acces