Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ict by Mind Map: ict

1. onderwijs

1.1. leerstof aan bieden

1.2. computer

1.3. digi board

1.4. kinderen steeds meer ervaring

2. samenleving

3. stageschool

4. vervolgstudie

5. ict periode 10

5.1. meer te weten komen over volgend jaar

5.2. beter om leren gaan met blackboard