ict

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ict by Mind Map: ict

1. ICT en onderwijs

1.1. digibord

1.2. leerlingvolgsysteem

1.3. websites

1.4. meer lessen op de computer

1.5. spreekbeurten en werkstukken

2. ICT samenleving

2.1. Meer digitaal

2.2. Niet alleen meer computer

3. ICT stageschool

3.1. Ambrasoft

3.2. Maatwerk

3.3. Digibord

4. ICT vervolgstudie

4.1. Ik ga werken

5. ICT periode 10

5.1. ICT vaardigheden voor basisonderwijs