Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. ICT onderwijs (wat is de invloed van ict binnen in het onderwijs)

1.1. Computers in de klas.

1.2. Digiborden.

1.3. Computerspelletjes voor de kinderen.

2. ICT samenleving (wat is de invloed van ict binnen de samenleving)

2.1. Kinderen worden agressief van computerspelletjes.

2.2. Mensen zijn meer bereikbaar.

2.3. Minder privacy

3. ICT stageschool (eventueel stageschool van vorig jaar. Hoe wordt ICT gebruikt binnen de school).

3.1. Er zijn per klas 2 computers.

3.2. Er is 1 computer in de klas voor de leerkracht.

3.3. Er zijn een paar computers in de gang voor opdrachten.

3.4. Computerprogramma's voor kinderen.

4. ICT vervolgstudie (wat denk je aan vaardigheden en kennis nodig te hebben voor een eventuele vervolgstudie).

4.1. Powerpoint en Excel.

4.2. Kennis van computers.

4.3. Blackboard.

5. ICT Periode 10 (Wat wil je de komende periode nog leren binnen de lessen).

5.1. Site's voor kinderen.