Val WRR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Val WRR by Mind Map: Val WRR

1. Hoogbloei onder Trajanus (200n.C.)

1.1. Daciërs, Parthen

2. Interne oorzaken

2.1. Rijk te groot

2.1.1. onbestuurbaar

2.2. zwakke leiders

2.2.1. decadentie aan het keizerlijk hof

2.2.2. soldatenkeizers

2.2.2.1. generaals

2.2.2.2. pleegden vaak staatsgrepen

2.2.2.2.1. grenzen verzwakten

2.2.3. uitzonderingen

2.2.3.1. Diocletianus

2.2.3.1.1. splitste het rijk in 2 delen

2.2.3.1.2. tetrarchie

2.2.3.2. Constantijn

2.2.3.2.1. schafte tetrarchie af

2.2.3.2.2. godsdienstvrijheid voor christenen

2.2.3.2.3. bekeerde zich tot het christendom (Arianisme?)

2.2.3.2.4. stichting Constantinopel

2.2.3.3. Theodosius

2.2.3.3.1. christendom wordt staatsgodsdienst

2.3. te veel huurlingen

2.4. hoge belastingen

2.4.1. economie stort in

2.4.2. trouw van het leger werd vaak afgekocht

3. Externe oorzaken

3.1. Germaanse invallen