Imperia Online Project

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Imperia Online Project by Mind Map: Imperia Online Project

1. Basic design ideas

1.1. Кутийки за избор на какво да се прави

1.1.1. Университети

1.1.2. Специалности

1.1.2.1. ИТ...

1.1.3. Кандидатсване

1.1.3.1. Информация за кандидатсвания

1.1.3.2. Идеи от потребители

1.2. Newsfeed

1.3. Лента за търсене горе в дясно

1.4. Място за регистрация,Facebook login и login

1.5. Чат в реално време

2. Търсене

2.1. Видове

2.1.1. Име на група

2.1.2. Име на човек

2.2. Местоположение

2.2.1. Горе в дясно отляво на Login\Sign Up

3. website: http://collegefordummies.bg

4. The Account

4.1. Пълна регистрация

4.2. Бърза регистрация

5. Идеята за Групите

5.1. Затворени групи

5.1.1. Канене

5.2. Отворени групи

6. Работа на системата

6.1. HTML\CSS

6.2. MySQL

6.3. PHP/JavaScript