Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tiimi 2 by Mind Map: Tiimi 2
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tiimi 2

Johdanto

Tiedekirjan rakenne kuvattu hyvin

Hyvin kuvattu tavoitteet ja oppimistavat

Hyvin

Teema 1

Selkeä rakenne ja sujuva teksti, vaikkakin sisältää kielioppivirheitä

Ytimekkäästi kuvatut teoriat

Monipuoliset lähteet, mutta lähdemerkinnöissä virheitä

Kuvat hyvä lisä

Hyvin esitetty omaa pohdintaa

Teema 2

Artikkelia käsitelty monipuolisesti ja ansiokkaasti

Hyvä aloitus omalla pohdinnalla ja sen syventäminen teoriatiedolla

Reflektio olisi ollut hyvä lisä sivun loppuun

Lähdemerkinnät ok

Rakenne ja kieliasu hyvät

Teema 3

Uutinen mielenkiintoinen ja ajankohtainen

Luentoa on käsitelty monipuolisesti

Lähdemerkinnät ok

Reflektio puuttuu

Teema 4

Oma alkupohdinta ja teoria kytketty hyvin toisiinsa

Lähdeviitteet & lähdemerkinnät puuttuvat, kaikki omaa tekstiä?

Selkeä rakenne ja syvällinen aiheen käsittely

Pohdinta

Omat mielipiteet tuotu hyvin esiin

Hyvin esitetty kritiikkiä mm. tulevaisuuden näkökulmista

Hyvin koottu koko kurssin olennaisimmat asiat yhden otsikon alle

Selkeä rakenne ja kieliasu