รูปแบบและประเภทของเกมดิจิทัล

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบและประเภทของเกมดิจิทัล by Mind Map: รูปแบบและประเภทของเกมดิจิทัล

1. 1.เกมเลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games)

1.1. SIMS

1.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=hP2a-1GApr0

2. 2.เกมแอคชั่นแบบ FPS(Action First Person Shooters Games)

2.1. Half-Life

2.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=gajDc4Pe370

2.2. Doom

2.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=yr-lQZzevwA

2.3. Quake III

2.3.1. http://www.youtube.com/watch?v=oThxd6nv_Hk

3. 4.เกม RPG (Role-Playing)

3.1. Racknaroc

3.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=wQaddoItWxU

3.2. Diablo II

3.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=DZEZUVJ59LA

4. Notes

4.1. บันทึกนี้เขียนโดย นางสาว สุวัฒนา พรหมสุวรรณ์

4.1.1. http://www.l3nr.org/posts/46793

5. 3.เกมผจญภัย (Adventure Games)

5.1. Zelda

5.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=r5nQP96tQNg

5.2. Myst

5.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=cFy1cGEYM4o

6. 5.เกมต่อสู้ (Fighting Game)

6.1. Boxing

6.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=cpJatpPYuJE

6.2. Mortal Kombat

6.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=sZYnBxdThvU

7. 6.เกมวางแผน (Strategy Games)

7.1. checkers

7.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=jNigJZc8_UQ

7.2. Age of Mythology

7.2.1. http://www.youtube.com/watch?v=Onik-BD92Ow

8. 7.เกมปริศนา (Puzzle Game)

8.1. Tetris

8.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=RaA6jOqPYuw

9. 8.เกมกีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games)

9.1. FIFA Soccer

9.1.1. http://www.youtube.com/watch?v=F0uV9QWA8kM

10. 9.เกมการศึกษา

10.1. http://www.youtube.com/watch?v=KaEiRlgcaOw