Barokken "stilart inden for kunst, musik og arkitektur, kendetegnet ved detaljerig ornamentik og ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Barokken "stilart inden for kunst, musik og arkitektur, kendetegnet ved detaljerig ornamentik og et svulmende og pompøst udtryk" by Mind Map: Barokken "stilart inden for kunst, musik og arkitektur, kendetegnet ved detaljerig ornamentik og et svulmende og pompøst udtryk"

1. Tidsperioden for barokken var ca. år 1600 - 1700

1.1. Storhedstid, hvor der bliver lagt fokus på stil

1.2. Det stammer fra Italien

2. Pompøst

2.1. Tingene må gerne være pyntet og overdådige

3. Iscenesættelse

3.1. Der ses en skønhed i det kunstige.

3.1.1. Det naturlige bliver først smukt, når det er ordnet og iscenesat

3.2. Selv i hoffet er alt skuespil, hvor der er ingen plads til improvisation

3.2.1. En måde at demonstrerer magt på, det var iscenesættelse, som var med til at fastholde de stramme strukturere i det velorganiseret samfund.

4. Litteraturen

4.1. Forfattere skriver ofte om menneskers livsvilkår

4.2. Danske forfattere begynder at skrive dansk i stedet for latin, og de bliver opmærksom på sproglige virkemidler.

4.2.1. Det danske sprog gennemgår en udvikling

4.3. Stilistiske virkemidler

4.3.1. Gentagelsen (tautologi)

4.3.2. Personifikation

4.3.3. Modsætningsfiguren (antitese og kiasme)

4.3.4. Udråb (exclamatio)

4.3.5. Henvendelse (apostrofe)

4.3.6. Metaforiske nydannelser i form af sammesatteord

5. Kunst

5.1. Det opstilles vanitasmotiver i genren stilleben - se vedlagt billede

5.1.1. Døde genstande opstilles og man prøver ikke at afbillede verdenen, som den er.

5.1.2. Billederne er allegoriske - hvilket betyder man kan tolke de opstillet genstande som tegn.

6. Livssyn

6.1. Det heliocentriske verdensbillede blev gældende, hvor mennesket ikke længere var centrumet i verden, Gud vægtes nu højere, hvilket kan perspektiveres at menneskets liv på jorden er ubetydeligt, og vi bør stræbe efter det uendelige liv i himmelen. Man kan forklare menneskelivet som en sæbeboble, det kan være skinnende og smukt, men indeni er det ligeså tomt, og før eller senere vil sæbeboblen briste.