Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

En "ny" folkeskole by Mind Map: En "ny" folkeskole
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

En "ny" folkeskole

PLC

Bibliotek

Faglig special uv

AKT

Fokus på vejledning af medarbejdere og elever

Det er vigtigt at vores primære fokus med vejlederfunktioner er, at tiden bruges mest på at vejlede medarbejder gruppen, så man i princippet arbejder på, at gøre sig selv overflødig.

Forholdet mellem tradition og fornyelse

Små skridt

Strukturen

Opbrud med skema og 45 min lektioner

1 fælles it-platform

Åbent skema

Ringetider

Flerlærer/pædagog

Bånd med dansk og matematik

Niveaudeling på tværs af årgange

Intet arbejde i weekenderne

AKT indsats foregår i klasserne som et teamsamarbejde

Indholdet

Minimalt hjemmearbejde for eleverne

Hjemmearbejdet for eleverne skal begrænses til et absolut minimum. Læsning er også hjemmearbejde, men er en vigtig kultur for forældre/børn at deltage i.

"Social" time

Arbejde med realistiske problemstillinger

Hjemmearbejdet for eleverne skal begrænses til et absolut minimum. Læsning er også hjemmearbejde, men er en vigtig kultur for forældre/børn at deltage i.

Mere samarbejde på tværs af klasserne

Differentieret undervisning

Større fælles arrangementer

Forskellige aktiviteter

Gennemgående temaer

Målsætning

Samarbejdet

1 fælles it-platform

Didaktiske snakke

Fagteam

Årgangsteam

Afdelinger

Bruge hinandens faglighed

Undersøg om din kollega ved noget, du ikke ved

Brug personalet kompetencer rigtigt

Mere åbenhed. Inddrage forældre mm.

Struktur på forældresamarbejdet

Fremover vil vi ikke fast indkalde alle forældre til fastlagte skole-hjem samtaler. Nogle forældre har mere behov for at snakke med personalet end andre, og omvendt er der også forskel på hvor meget dialog der er brug for med det enkelte hjem fra skolens side. Derfor sørger forældre og skole selv for at kontakte hinanden, når der er behov for at mødes. Klasserne skal derimod have 2 årlige forældremøder, hvor relevante emner kan diskuteres

Sikre at projekter gøres færdige

Respekt for viden