Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

En "ny" folkeskole by Mind Map: En "ny" folkeskole
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

En "ny" folkeskole

PLC

Bibliotek

Faglig special uv

AKT

Fokus på vejledning af medarbejdere og elever

Det er vigtigt at vores primære fokus med vejlederfunktioner er, at tiden bruges mest på at vejlede medarbejder gruppen, så man i princippet arbejder på, at gøre sig selv overflødig.

Forholdet mellem tradition og fornyelse

Små skridt

Strukturen

Opbrud med skema og 45 min lektioner

Minus "kasse" tænkning

1 fælles it-platform

Vidensdeling

Materialebase

Åbent skema

Ringetider

Fælles pauser

Klokken er "død"

Flerlærer/pædagog

Bånd med dansk og matematik

Niveaudeling på tværs af årgange

Gruppe/klasse fællesskab

Intet arbejde i weekenderne

AKT indsats foregår i klasserne som et teamsamarbejde

Indholdet

Minimalt hjemmearbejde for eleverne

Hjemmearbejdet for eleverne skal begrænses til et absolut minimum. Læsning er også hjemmearbejde, men er en vigtig kultur for forældre/børn at deltage i.

Mange elever er i skole og SFO i mere end 40 timer om ugen. Så skal de have lov at holde fri når de er hjemme.

Vi skal ikke holde fast i at "manglende" lektier skal laves hjemme. Istedet skal man i dialog på klassen eller med eleven selv lade eleven målsætte, så de lærer at nå det de kan og skal.

"Social" time

"Pædagog time"

Arbejde med realistiske problemstillinger

Hjemmearbejdet for eleverne skal begrænses til et absolut minimum. Læsning er også hjemmearbejde, men er en vigtig kultur for forældre/børn at deltage i.

Inddrag erhvervslivet

Inddrag eleverne

Mere samarbejde på tværs af klasserne

i perioder

Periodevis holddeling (temaer)

Differentieret undervisning

CL Cooperative Learning

Læringsstile

Valgfrihed

Større fælles arrangementer

Forskellige aktiviteter

Mere bevægelse i undervisningen, Flere personer/fagpersoner i spil, Praktiske aktiviteter, Udeliv, Bevægelsen tænkes ind i den almindelige skoledag som en del af de læringsprocesser, som er i gang.

Tværfaglig undervisning, også i praktisk musiske fag, Emnedage og emneuger, Projektarbejdsformen, Værkstedsundervisning

Praktiske aktiviteter

Oplevelser

Fælles aktiviteter

Gennemgående temaer

Målsætning

Målsætning/Dialog lærer/elev, Pædagogens rolle?, Evaluering af mål, synliggør overfor eleverne hvorfor de er her, Faglige mål, Egne mål

Lærerne og pædagogerne sætter mål for egne forløb, Hvorfor gør vi det vi gør?, Evaluerer også forløb, Selv og i fællesskab

Samarbejdet

1 fælles it-platform

Vidensdeling

Materialebase

Didaktiske snakke

Fagteam

Årgangsteam

Afdelinger

Bruge hinandens faglighed

På tværs af klasser og faggrupper

Undersøg om din kollega ved noget, du ikke ved

Brug personalet kompetencer rigtigt

Mere åbenhed. Inddrage forældre mm.

Struktur på forældresamarbejdet

Fremover vil vi ikke fast indkalde alle forældre til fastlagte skole-hjem samtaler. Nogle forældre har mere behov for at snakke med personalet end andre, og omvendt er der også forskel på hvor meget dialog der er brug for med det enkelte hjem fra skolens side. Derfor sørger forældre og skole selv for at kontakte hinanden, når der er behov for at mødes. Klasserne skal derimod have 2 årlige forældremøder, hvor relevante emner kan diskuteres

Sikre at projekter gøres færdige

Respekt for viden