Η θεωρία των προσδοκιών (αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης)

GP
Geo Pap
Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Η θεωρία των προσδοκιών (αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης) by Mind Map: Η θεωρία των προσδοκιών (αφορά κυρίως τη διαδικασία της παρακίνησης)

1. Η βασική λογική

1.1. Η απόδοση του εργαζόμενου εξαρτάται

1.1.1. από την προσπάθεια που καταβάλλει,

1.1.2. από την ικανότητά του να αποδίδει ανάλογα με τα μέσα που έχει στη διάθεσή του και

1.1.3. από την υποστήριξή του από το περιβάλλον της οργάνωσης (προϊστάμενο, συνεργάτες, διαδικασίες κ.ά.)

1.2. Ο εργαζόμενος για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ότι

1.2.1. η προσπάθειά του θα οδηγήσει σε αποτελέσματα για τα οποία θα ανταμειφτεί και ότι

1.2.2. οι ανταμοιβές αυτές θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανικανοποίητες ανάγκες του

1.3. Ο εργαζόμενος για να έχει διάθεση να αποδώσει, πρέπει να πιστεύει ακόμη ότι οι ανταμοιβές του θα είναι δίκαιες

1.3.1. τόσο σε σχέση με αυτά που προσφέρει

1.3.2. όσο και σε σχέση με αυτά που παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι

2. Η παρακίνηση του εργαζόμενου για απόδοση προϋποθέτει:

2.1. Τη σύνδεση της απόδοσης του εργαζόμενου με τις ανταμοιβές του (οποιασδήποτε μορφής, υλικές ή άυλες)

2.2. Την ανάθεση σε αυτόν εργασιών που ξέρει και μορεί να κάνει

2.3. Να κατανοήσει ο εργαζόμενος τι ακριβώς περιμένουν οι άλλοι (ο προϊστάμενος, η επιχείρηση) να κάνει

2.4. Τη δίκαιη μεταχείρισή του σχετικά με τις αμοιβές του

2.5. Την προσαρμογή των ανταμοιβών στις ανάγκες του εργαζομένου, ώστε να έχουν αξία γι'αυτόν