כיתה הפוכה: חוקה

שימושים אפשריים בסרטון כיתה הפוכה באזרחות סביב סרטון של פרופ' סוזי נבות

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
כיתה הפוכה: חוקה by Mind Map: כיתה הפוכה: חוקה

1. נראה לי שלאחר צפייה בסרטון זה מתבקש לקיים דיון בכיתה סביב השאלה אילו זכויות אדם ראויות להיכלל בחוקה. המרצה בסרטון מציינת שזכויות אדם בסיסיות מופיעות בחוקה. אך מהן אותן זכויות? שוויון? חופש ביטוי? כבוד האדם? מה אילו זכויות מתאימות להיכנס לחוקה? אולי הייתי מנסח עם התלמידים רשימת זכויות התאימות לחוקה של הכיתה.... דרור אלנר

2. לשאול בכיתה עד כמה הוויכוח בשאלת החוקה הוא ויכוח על אופייה ודמותה של מדינת ישראל? שאלה שמתאימה לכיתות חזקות . ענבל מאור

2.1. לשאול את התלמידים האם החלטת הררי היא החלטת פשרה בעיניהם? איך החלטת הררי מקדמת את המטרה של כינון חוקה לישראל? ענבל מאור

3. לאחר צפייה מוקדמת בסרטון הייתי מקיימת דיון בכיתה בשאלה איך החוקה משמשת אמצעי להגבלת השלטון? או לשאול כיצד כל מרכיב של המושג חוקה ממלא תפקיד בהגבלת השלטון ? בספר של חטיבת ביניים של דוד שחר יש פירוק של המושג חוקה ל3 מרכיבים. ענבל מאור

3.1. בהרצאה נאמר כי חוקה היא מסמך מחייב שצריך שיהיה קשה לשנותו. אך מה אם החוקה לא טובה/לא אקטואלית? האם וכיצד צריך לתת פתח לשנות את החוקה (אריק בורנשטיין) ב

3.2. להעלות בכיתה נימוקים בעד ונגד חוקה . לשאול את התלמידים מה דעתם בנושא? ענבל מאור

4. אינסאף שוואהנה: בסרטון עלו 3 מטאפורות על חוקה: 1- חוקה היא כמו משחק כדורגל.2- חוקה היא תעודת הזהות של המדינה 3- חוקה היא כמו מנעול. הסבירו תוך שימוש במושגים של אזרחות מה הכוונה מכל מטאפורה.

5. משימה אתגרית לכיתת חינוך /כיתה מקצועית . לפתוח מסמך בכלי שיתופי לנסות לכתוב חוקה לכיתה.: אני מאמין של הכיתה, מה הכללים בכיתה, בעלי תפקידים, זכויות התלמידים והמורה. נדב שיש

6. איילת זאושניצר - הייתי מבקשת ל"תרגם " את הנאמר בסרטון למה שקורה בישראל. הסרטון מדבר על - כללי משחק, שחקנים, וזכויות אדם. הייתי שואלת ונותנת זמן לעבודה בכיתה בזוגות - כיצד זה בא לידי ביטוי בישראל? מחלקת רשימה של חוקי יסוד והמשימה הייתה למיין אותם לקטגוריות השונות, מה חסר לנו לדעתם בישראל ?

7. קודם כל סוזי נבות מרתקת והסרטון הזה ממש טוב לדעתי! הייתי שואלת את התלמידים איזה חוקי יסוד צריכים להיות במדינה לפי מה שהם למדו מהסרטון, ואחרי שהם יעשו רשימה הייתי עוברת איתם על איזה חוקי יסוד באמת קיימים היום ואיזה חוקים צריך לחוקק עוד. בילי אסף.

8. לאה זזון: לאחר צפייה בסרטון אחלק להם תקציר של החוקה האמריקאית ואז אתן להם כחמש דקות לרשום מאפיינים שהזכירה פרופ נבות בסרטון לאחר מכן לחפש בחוקי היסוד של מדינת ישראל ולהשוות.

9. לאחר הסרטון הייתי מחלק את הכיתה לצוותים קטנים ומבקש להניח כי הם הולכים לחיות ביחד תקופה ארוכה ולכן עליהם לקבוע כללי עבודה ביניהם שאם יצטרכו לשנותם יידרש רוב מיוחד כמו, כצד מתקבלות החלטות, מה דינו של חבר שפגע בחברו (שאלת מהי פגעה?) ועוד.

10. סרטון מרתק וטוב, שמתאים לרמות שונות של תלמידים . ניתן לחלק את הכיתה למספר קבוצות ולבקש מכל קבוצה למנות מספר חוקי יסוד והאם ישנם חוקים שהיו מחוקקים בנוסף לחוקים הקיימים? לאחר מכן לקיים דיון בכיתה. אירמה אדיר

11. לירון ששי: הייתי שומרת את הסרטון לסוף וכפתיח לנושא של החוקה יהיה מעניין לפתוח במשחקי תפקידים/ דילמות. מתחלקים לקבוצות- בכל קבוצה חמישה תלמידים, כל תלמיד מקבל כרטיסייה של מי הוא ומה צרכיו- למשל: אחד יהודי דתי שומר שבת, אחת אלופה בבישול שאינה מקפידה על אוכל כשר, אב חד הורי חסר כל השואף לתת חינוך הולם לילדיו וכו'. הם מקימים מדינה חדשה ועליהם לקבוע מה יהיו חוקי המדינה. כל קבוצה מקיימת דיון ומעבדים במליאה. לאחר מכן ניתן לחלק לתלמידים את הכתבה הבאה העוסקת בחוקה מתוך אתר הצופים: http://www.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=1890625&troop_id=30019441&past=archive

12. אביגיל גליבטר : כהמשך ליחידת הלימוד מגילת העצמאות שאלות פתיח מדוע אין בישראל חוקה ? מהם המאפיינים של חוקה ? באילו מדינות מתקיימת חוקה ? :

13. זאב כרמלי : שאלות לצפייה מונחית ואח"כ משימה להציג את הפער בין החוקה לבין המציאות בשתי מדינות שונות, אחת שהפער בה הוא קטן והשניה שהפער בה הוא גדול

14. הקניית חומר לימודי

15. נועדו לצפייה מוקדמת

16. מתאימים לתלמידים ברמות שונות

17. פער בין תיאוריה למציאות

18. אקטואליה

19. מאפייני הוראת אזרחות

19.1. דינמיות

19.1.1. הוראת נושאים שנויים במחלוקת

19.2. הבחנה בין עמדה לדיעה

19.3. הצפה ריגושית

19.4. הצפה ריגושית

19.5. סוגיות שאינן חד משמעיות

20. מאפייני כיתה הפוכה

20.1. סרטונים קצרים

21. הסרטון ברור ומובנה. אלא, שלתלמידים קשה להקשיב במשך 5 דקות מבלי שיהיו בפניו מוצגים חזותיים שהוא יכול להתרכז בהם בו זמנית, לסייע לו בזכירה ולעורר בו יותר עניין. אבקש מהתלמידים בעקבות הסרטון ליצור עבורו מצגת מלווה שתסכם את הרעיונות המרכזיים אותם אנו צריכים לדעת על החוקה. מיטל קליין