Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Uuden tiedon luominen ja teknologian opetuskäyttö by Mind Map: Uuden tiedon luominen ja teknologian opetuskäyttö
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Uuden tiedon luominen ja teknologian opetuskäyttö

ei tietotekniikkaa opetukseen vanhojen mallien mukaan

VERKKOTYÖSKENTELYN VAIHEISTAMINEN

Tavoite (Teknologia)

Tavoite (Yhteisöllinen)

Edellyttää

VAIHEISTUS

tutkivan oppimisen mallit

oppimisen 3 vertauskuvaa

tutkimuksen teon kaltainen prosessi

keskeistä jaettu asiantuntijuus

Käsitteellinen muutos oppimisessa - uusi tieto

Uusi oivallus- vallankumuoksellinen muutos ajattelussa

Oppimisstrategioiden käytön tukeminen teknologiaperustaisilla oppimisympäristöillä

Ajattelun näkyväksi tekeminen

Käsitteellisen ymmärryksen kehittymisen tukeminen

Käsitteellisen tiedon yhdistäminen havaittaviin ilmiöihin

Kognitiivisen kuorman helpottaminen

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

Haasteet

Opetuksen uudistaminen TVT:n myötä

PEDAGOGISET MUUTOKSET VAATIVAT OPETTAJALTA

vaikea keskittyä uudistukseen, jos teknisiä ongelmia