Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ICT by Mind Map: ICT
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ICT

ICT en onderwijs

wat is de invloed van ict binnen in het onderwijs?

leerlingen werken zelfstandig aan hun eigen vaardigheden

leerlingen zoeken informatie op internet

werkstukken maken op pc

lln zelfstandig aan het werk ; leerling meer tijd over voor overige (zorg)leerlingen

ICT samenleving

wat is de invloed van ict binnen de samenleving?

iedereen zet zelf info op internet

winkelen, reizen boeken etc. op internet

ICT stageschool

Hoe wordt ICT gebruikt binnen de school?

lln werken elke dag aan hun taalvaardigheid op de pc

werken met veilig leren lezen, aansluitend op taalmethode

ICT vervolgstudie

Welke vaardigheden voor je vervolgopleiding?

programma's beheersen op pc

info op kunnen zoeken op internet

werkstukken, projecten bewerken op pc

ICT periode 10

Wat wil je de komende periode nog leren binnen de lessen

programma's beheersen die ik nodig heb tijdens mijn vervolgstudie