Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ICT by Mind Map: ICT

1. ICT en onderwijs

1.1. wat is de invloed van ict binnen in het onderwijs?

1.2. leerlingen werken zelfstandig aan hun eigen vaardigheden

1.3. leerlingen zoeken informatie op internet

1.3.1. werkstukken maken op pc

1.4. lln zelfstandig aan het werk ; leerling meer tijd over voor overige (zorg)leerlingen

2. ICT samenleving

2.1. wat is de invloed van ict binnen de samenleving?

2.2. iedereen zet zelf info op internet

2.3. winkelen, reizen boeken etc. op internet

3. ICT stageschool

3.1. Hoe wordt ICT gebruikt binnen de school?

3.2. lln werken elke dag aan hun taalvaardigheid op de pc

3.2.1. werken met veilig leren lezen

3.2.1.1. aansluitend op taalmethode

4. ICT vervolgstudie

4.1. Welke vaardigheden voor je vervolgopleiding?

4.1.1. programma's beheersen op pc

4.1.2. info op kunnen zoeken op internet

4.1.3. werkstukken, projecten bewerken op pc

5. ICT periode 10

5.1. Wat wil je de komende periode nog leren binnen de lessen

5.1.1. programma's beheersen die ik nodig heb tijdens mijn vervolgstudie