Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Periode 1 OAO by Mind Map: Periode 1 OAO
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Periode 1 OAO

Indeling dagdelen

Lessen 1

Ned.

Rekenen

Engels

Lessen 2

Verzorging

ontw.psy.

Buco

Orientatie groep

Drama

Orientatie school

Orientatie beroep/stage

Maatjesleren stage

RBA

Musical?

Vrij dagdeel

Vrij dagdeel

????

Doel

Introductie beroep

Introductie opleiding

Competentiegericht ?

Voorbereiding stage

Groepsvorming

Zelfbeeld

Plus

Introductiedag

Min

Versnippering vakken

Mening studenten

BZL doelloos

Curriculum 09/10

Orientatie beroep en school

Drama

Sova

Leren leren, handhaven of naar coachuur

Projectdeel, Idee jos, Stamschool

Lessen periode 1

Pedagogiek, Leerstijlen, Socialisatie, Hechting, Vertrouwen, Ped.intro, Historisch perspectief

Verzorgen

Ontw.psychologie

Buco

ICT

Nederlands

Rekenen

Engels

MCV

Coach

RBA

Actiepunten 2010-2011

3de bijeenkomst 28 jan. 15.45 uur

3de bijeenkomst verslag: Aanwezig: Rene,Minancy, Marianne, Jose, Michele, Jos. Inhoud deze periode thema: "Orientatatie". Verdere invulling dagdelen: Maatjes-project: 1e jaars worden gekoppeld aan 2de of 3de jaars student. Deze zorgt voor extra introductie zowel op school als BPV. Voor de BPV gaat een eerste jaars student enkele dagdelen meelopen met een oudere jaars student op zijn stageplaats. (koppeling maken met kerntaak 3 voor de oudere jaars). Verdere invulling dagdelen: Sova inleiding Sova groepsprocessen Actiepunten: Presentatie voorstel periode 1 aan team. Verdere uitwerking van deze periode Invulling van de thema's voor volgende perioden.              

2de bijeenkomst 14 jan.15.45 uur

Aanwezig: Minancy, Michele, Rene, Marian, Jos. Verminderen piekbelasting personeel en organisatie is een belangrijk doel van de groep. Voorstel om verder uit te werken: Orientatie deel met de thema's : beroep, groep, school, bpv. Doorlopende vakken: Taal, rekenen, RBA, ICT(deel), verzorging en Engels, ontw. psycholgie. Pedagogiek, MCV en mogelijk een aantal onderdelen van vakken integreren met orientatiedeel. BUCO beginnen in periode 2. Mogelijke planning in dagdelen : 1. Rekenen, taal, ICT. 2. Verzorgen, engels 3. RBA 4. Vrij 5. Ontw.psychologie 6. Orientatie;school 7. Orientatie;groep 8. Vrij 9. Orientatie;BPV 10.Orientatie;beroep Volgende bijeenkomst: 28 jan. 15.45 uur            

1e bijeenkomst 10 dec.

Aanwezig: Rene,Minancy, Marian, Jose, Michele, Jos. Afspraak : Invoering met een dagdeel project als onderdeel van orienatieprogramma (max. 2 dagen).orientatieprogr. verder "lessen" met sova, drama en leren leren. Daarnaast het normale programma met reguliere vakken (drie dagen).      

Curriculum 10/11 (Voorstel)

Orientatie

School

Beroep/stage

Groep

Vakken (doorlopend)

Ontw.psychologie

Nederlands

Rekenen

Verzorgen

Engels

Buco

Creatieve tech.

Waarom aanpassen

Piekbelasting

Personeel

Gebouw

Samenhang programma