Periode 1 OAO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Periode 1 OAO by Mind Map: Periode 1 OAO

1. Indeling dagdelen

1.1. Lessen 1

1.1.1. Ned.

1.1.2. Rekenen

1.1.3. Engels

1.2. Lessen 2

1.2.1. Verzorging

1.2.2. ontw.psy.

1.2.3. Buco

1.3. Orientatie groep

1.3.1. Drama

1.4. Orientatie school

1.5. Orientatie beroep/stage

1.5.1. Maatjesleren stage

1.6. RBA

1.7. Musical?

1.8. Vrij dagdeel

1.9. Vrij dagdeel

1.10. ????

2. Doel

2.1. Introductie beroep

2.2. Introductie opleiding

2.2.1. Competentiegericht ?

2.3. Voorbereiding stage

2.4. Groepsvorming

2.5. Zelfbeeld

3. Plus

3.1. Introductiedag

4. Min

4.1. Versnippering vakken

5. Mening studenten

5.1. BZL doelloos

6. Curriculum 09/10

6.1. Orientatie beroep en school

6.1.1. Drama

6.1.2. Sova

6.1.3. Leren leren

6.1.3.1. handhaven of naar coachuur

6.1.4. Projectdeel

6.1.4.1. Idee jos

6.1.4.1.1. Stamschool

6.2. Lessen periode 1

6.2.1. Pedagogiek

6.2.1.1. Leerstijlen

6.2.1.2. Socialisatie

6.2.1.3. Hechting

6.2.1.4. Vertrouwen

6.2.1.5. Ped.intro

6.2.1.6. Historisch perspectief

6.2.2. Verzorgen

6.2.3. Ontw.psychologie

6.2.4. Buco

6.2.5. ICT

6.2.6. Nederlands

6.2.7. Rekenen

6.2.8. Engels

6.2.9. MCV

6.2.10. Coach

6.2.11. RBA

7. Actiepunten 2010-2011

7.1. 3de bijeenkomst 28 jan. 15.45 uur

7.2. 2de bijeenkomst 14 jan.15.45 uur

7.3. 1e bijeenkomst 10 dec.

8. Curriculum 10/11 (Voorstel)

8.1. Orientatie

8.1.1. School

8.1.2. Beroep/stage

8.1.3. Groep

8.2. Vakken (doorlopend)

8.2.1. Ontw.psychologie

8.2.2. Nederlands

8.2.3. Rekenen

8.2.4. Verzorgen

8.2.5. Engels

8.2.6. Buco

8.2.7. Creatieve tech.

9. Waarom aanpassen

9.1. Piekbelasting

9.1.1. Personeel

9.1.2. Gebouw

9.2. Samenhang programma