כיתה הפוכה: הרשות השופטת

שימושים אפשריים בסרטון כיתה הפוכה באזרחות בנושא הרשות השופטת

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
כיתה הפוכה: הרשות השופטת by Mind Map: כיתה הפוכה: הרשות השופטת

1. אביא את הגישות השונות לגבי מרות הדין הגישה הפורמליסטית והגישה האקטיביסטית באמצעות אירוע הדן במחלוקת בין הגישות האלה או ביקרות נגד אקטיביזם שיפוטי. יוכי סויסה

2. לאחר צפייה מוקדמת בסרטון הייתי מקיימת דיון בכיתה ושואלת מה בין מידת הדין לבין מידת הצדק? הייתי שואלת בשביל מה בכלל צריך רשות שופטת? לא די ברשות מחוקקת או מבצעת? ומכאן נגיע להבנה מה תפקידה וייעודה של הרשות השופטת. ענבל מאור

2.1. הייתי שואלת מהם היתרונות שיש לפיצולה של מערכת המשפט בישראל לבתי משפט מסוגים שונים? ולמערכות משפטיות שונות? ענבל מאור

2.2. הייתי מביאה לכיתה קטעי עיתונות שבהם יש דוגמאות לפעילותם של בתי המשפט ושואלת מי ? תובע את מי? באיזה בית משפט מה נושא הדיון המשפטי? מהי פסיקת בית המשפט? ענבל מאור ?

2.3. הייתי מעלה בכיתה דוגמאות של עתירות לבג"ץ ושואלת מי עותר נגד מי? איזה זכות מזכויות האדם והאזרח נמצאת במרכז העתירה? ענבל מאור

3. הייתי מפנה את התלמידים לקרא בספר דברים 13-17 ומבקשת מהם להציג את התכונות הראויות לשופטים שמציין משה ושואלת האם תכונות אלו מתאימות לשופטים גם בימינו? זו שאלה שמופיעה בספר של חטיבת הביניים של דוד שחר. ענבל מאור

4. אני הייתי בוחר להציג בפניהם בכיתה את היוזמות (האקטואליות יחסית) אשר עולות בממשלה לשנות את הועדה אשר בוחרת את השופטים. מכך, ניתן יהיה לצאת באופן ישיר לדיון באשר ל"נחיצות" הפרדת הרשויות וכן כיצד הפרדה זו עשויה להשתנות בעקבות שינוי הועדה הנבחרת. אלמוג שילוח

5. אינסאף שוואהנה: לאחר צפייה מוקדמת בבית, התלמידים יקבלו משימה לעידוד חשיבה ביקורתית ומעורבות אזרחית - עיינו בשלושת המעגלים. האם הם אמורים להיות מופרדים? ציירו אותם מחדש כך שישקפו תלות ביניהם הביאו דוגמאות מהאקטואליה המשקפות תלות זו.

6. הנה מה שאני מתכוון לעשות השנה. לאחר צפייה בסרט תדמית זה, אני רוצה להזמין לכיתה את אמו של אחד התלמידים שהינה שופטת בית משפט השלום בחדרה. היא כבר נתנה הסכמתה להגיע לכיתה. הסרטון התייחס לעבודת השופטת שהינה מורכבת - קביעת אמת, צדק וכו'. מעניין יהיה לשמוע את הדברים מפיה של שופטת, על כל הדילמות שבהן היא ניצבת מידי יום. דרור אלנר

7. הסרטון קצת ארוך מידי ומכיל הרבה מידע לא מאורגן מבחינה של מושגים. הוא נותן ידע כללי(נדב שיש)

8. הייתי מביא לכיתה את הכתבה הבאה לאחר צפייה בסרטון ועוסק בסוגיה הזו , מחפש כמה שיותר מושגים הקשורים לאזרחות , מביא את תפקידי בג"ץ נשוא של זכויות ,מובן של הדמוקרטיה, שלטון החוק ,פלורליזם אפשר לחבר כאן הכל ולנהל דיון אקטואלי לגיבוש עמדה, לבסוף מבקש מהם לכתוב עמדה בנושא (תרגול שאלות עמדה) הכתבה מופיעה http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4430362,00.html : )נדב שיש

9. מוסיפה למשימה, שאלת חשיבה נוספת: כיצד תלויות הרשויות ברשות השופטת וכיצד היא תלויה בהן. (הדר גרינשפן)

10. משימה: חלוקת כרטיסי עבריינים/ עבירות למספר תלמידים בכיתה. הם מציגים בפני קבוצה או המליאה את העבירה שלהם. שאר הכיתה/קבוצה משמשת כשופטים שאמורים לקבוע איזה סוג משפט זה (חוקתי/אזרחי/ פלילי) וכו'. כמו כן עליהם להסביר את בחירתם. *יתכן וזה מתקדם מדי לשיעור אליו יועד הסרטון הכללי הזה. הדר גרינשפן.

11. הייתי מחלקת את הכיתה לכמה קבוצות, אולי לזוגות ומבקשת מכל זוג ללמוד ולספר לכיתה על משפט מעניין שהתנהל בבג"צ. תוך כמה דברים מחייבים שיהיו צריכים למצוא על כל בג"צ שאני אתן להם מראש. בילי אסף

12. לאחר צפייה בסרטון אתן תרשים זרימה של מבנה בתי המשפט ואבקש מהם למקם את מקומה של כל ערכאה ולצידה את המאפיינים של כל ערכאה. (יוכי סויסה)

13. לאה זזון: הייתי מבררת איתם את שפת החשיבה- מטרות לפי בלום.א. במטרות הזכירה: להגדיר, ולמקם על ידי ציור מפה לעצמם מה ראו מה הבינו מעין תרשים שייצרו לעצמם.ב. להרחיב.ג.יישוםלתת קדימיות מהנמוך ברשות השופטת עד לבג"ץ. המטרות האחרות שי יישום, הערכה וסינטזה יצקיימו לאחר שהבינו את ההיררכיה ואת תפקידיה ורק לאחר מכן להביא מדברי שופטים ואנשי אקדמיה על הרשות השופטת -זה שלב מתקדם מאוד ורק בכיתות טובות מאוד בד"כ הרשויות נשארות בסוף החומר ובד"כ כשאין הרבה זמן להקדיש לנושא חשוב זה...עלי לציין כי מדי שנה אני מביאה את שכבת יב העומדת לבחינת בגרות לבית המשפט המחוזי. אני נעזרת במרכזים ללימודי דמוקרטיה על מנת להמחיש את חשיבותה ועל כך התודה לקיומו של מפעל לימודי שכזה.

14. לאחר הסרטון הייתי מוסיפה שאלות אירוע מבגרות שבה התלמידים צריכים לזהות אם מדובר בגישה פורמליסטית או אקטיביסטית. סיגל טל.

15. פער בין תיאוריה למציאות- אביגיל גליבטר- הקרנת הסרטון כשיעור הכנה, לאחר מכן ללמוד על נושאים או אירועים , מצגת הסבר וכן סיור בבית המשפט

16. הצפה ריגושית

17. הבחנה בין עמדה לדיעה

18. זאב כרמלי : שאלות לצפייה מונחית ואח"כ משימה להציג את הפער בין החוקה לבין המציאות בשתי מדינות שונות, אחת שהפער בה הוא קטן והשניה שהפער בה הוא גדול

19. כהעשרה לכיתות חזקות: דנים מה ההבדלים שבין השיטה האמריקאית לזו שבישראל . יתרונות חסקונות (מינוי שופטים, חבר מושבעים) ומה מתאים לישראל (עליזה טל)

19.1. סוגיות שאינן חד משמעיות

20. הסרט לא כל כך מושך עניין, לפיכך ייתכן וגם לא יתאים למספר תלמידים, כמו כן הוא מעט ארוך מהמקובל וכן כולל הרחבות ביחס לנדרש בחומר הלימוד (זאב כרמלי)

21. מאפייני הוראת אזרחות

21.1. דינמיות

21.2. מושגים מופשטים ותהליכים מורכבים

21.3. אקטואליה

21.4. הצפה ריגושית

22. מאפייני כיתה הפוכה

22.1. הקניית חומר לימודי

22.2. סרטונים קצרים

22.3. יוצרים עניין

22.4. נועדו לצפייה מוקדמת

22.5. מתאימים לתלמידים ברמות שונות

23. לאחר צפייה בסרטון אבקש מהתלמידים לערוך את המאפיינים המרכזים של הרשות השופטת ולאחר מכן אחלק את הכיתה לארבע קבוצות כל קבוצה תדון באחת העיתורות לבג"צ וכל קבוצה צריכה לרשום מי העותר ומי המשיבה ואיז צו הוציא בג"ץ ובסוף חשיבות בג"ץ במשפט זה ( מארון אולפת )

24. הסרטון ברור ומעניין. לאחר צפיה בסרטון אבקש מהתלמידים למצוא שלושה מקרים מהעיתונות המתקשרים לשלושה מושגים שונים שמעלה הסרטון בנוגע לרשות השופטת, להציגם בכיתה ואת הקישור לחומר כפי שהם הבינו אותו. מיטל קליין