magistratures romanes

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
magistratures romanes by Mind Map: magistratures romanes

1. altes magistratures

1.1. dictador

1.2. interrex

2. institucions

2.1. senat

2.2. les assemblees

2.2.1. comicis curiats

2.2.2. comicis centuriats

2.2.3. comicis per tibus

3. cursus honorum

3.1. cònsols

3.2. pretors

3.3. qüestors

3.4. censors

3.5. edils

3.6. tribuns de la plebs

4. les magistratures

4.1. condicions

4.1.1. ser ciutadà romà

4.1.2. ser ric

4.1.3. tenir experiencia

5. imperium

6. potestas

7. video