WCZESNE DZIECIŃSTWO (1-3 r.ż)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WCZESNE DZIECIŃSTWO (1-3 r.ż) by Mind Map: WCZESNE DZIECIŃSTWO             (1-3 r.ż)

1. Gesty

1.1. Rodzaje

1.1.1. Gesty deiktyczne

1.1.1.1. 8 - 9/13 mż

1.1.1.2. prośba o przedmiot

1.1.1.3. Pokazywanie, wyciąganie rączki

1.1.2. Gesty reprezentujące

1.1.2.1. symboliczne

1.1.2.2. kręcenie głową, wzruszenie ramionami

1.2. Funkcje

1.2.1. Prośby

1.2.1.1. 8-9 mż - daj mi coś, noś mnie itd

1.2.2. K. referencjonalna

1.2.2.1. dziecko pokazuje jakiś przedmiot, chce zwrócić uwage

1.2.3. Zdolność wskazywania i etykietowania

1.2.3.1. zwracanie uwagi gestem by coś podać

2. Relacje społeczne

2.1. Lęki

2.1.1. Separacyjny (6-8 m)

2.1.2. Przed obcymi (8-9m)

2.2. Przywiązanie

2.2.1. Monotropia

2.2.2. 7-8 m - I przywiązanie

3. Poczucie "ja"

3.1. Połączenie z matką (do 12-14 m)

3.2. Bunt dziecka - 2 rok

3.3. Lewis

3.3.1. "Ja" subiektywne

3.3.2. "Ja" obiektywne

3.3.2.1. najwcześniej płeć

4. Osobowość

4.1. Emocje

4.1.1. od urodzenia

4.1.2. wyczuwa napięcie emocjonalne

4.1.3. 2- 3 m - strach

4.1.4. 2 mż- dostosowanie emocji do stanu emocji opiekuna

4.2. Samoocena

4.2.1. 2 latka

4.2.1.1. płeć

4.2.1.2. imię, wiek itd

4.3. Temperament

4.3.1. Dz. łatwe

4.3.2. Dz. trudne

4.3.2.1. negatywny na nowe

4.3.2.2. płacz, jęk (cechy autyzmu)

4.3.3. Dz. wolno rozgrzewajace się

4.3.3.1. brak intensywnych reakcji

4.3.3.2. musi się przystosować

5. Procesy poznawcze Myślenie - Piaget

5.1. Okres sensoryczno - motoryczny (0-24 m)

5.1.1. Stałość obiektu

5.1.2. Przywiązanie do otoczenia

5.1.3. Brak reprezentacji i symboli

5.2. Okres przedoperacyjny (2 - 7 rok)

5.2.1. Reprezentacje umysłowe

5.2.2. Zabawa symboliczna

5.2.3. mowa

5.2.4. egocentryzm

5.2.5. centracja

5.2.6. odroczona imitacja

5.3. Okres operacji konkretnych (7-12 rok)

5.3.1. zachowanie stałości

5.3.2. decentracja

5.4. Okres operacji formalnych (o. dorastania)

5.4.1. Abstrakcja myślenia

6. Pamięć

6.1. 1 mż - 1 dzień

6.2. 3 mż - tydzień

6.3. 6 mż - 2 tygodnie

7. Percepcja

7.1. Wzrok

7.1.1. Po urodzeniu

7.1.1.1. 20-30 m. widzi

7.1.1.2. biało-czarne

7.1.2. 3 mż.

7.1.2.1. 4 kolory

7.2. Słuch

7.2.1. głos rodziców

7.2.1.1. TAK mama - 6 m w brzuchu

7.2.1.2. NIE tata

7.2.2. 6 mż - kojarzenie głosu z twarzą

8. Mowa

8.1. 1 mż - Faza przedjęzykowa

8.1.1. Głużenie - dźwięki (jak gołąb)

8.2. Gaworzenie

8.2.1. mowa naśladowcza, przed 12 mź

8.3. 10 - 20 mż - Faza wypowiedzi jednowyrazowych

8.4. 2 rok - Faza wypowiedzi dwuwyrazowych

8.5. 4-9 rż - Pełne kompetencje językowe i komunikacyjne

9. Mowa a rozwój fizyczny

9.1. Faza głużenia

9.1.1. Unoszenie głowy

9.2. Faza gaworzenia

9.2.1. Umiejętność siadania

9.3. Faza wyrazu

9.3.1. Umiejętność wstawania, pion