Parametry CR

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Parametry CR by Mind Map: Parametry CR

1. Benzyna

1.1. Przyrost

1.2. Kupowanie

1.3. Koszt akcji

2. XP

2.1. +Premium

3. Premium na start

4. Tutorial

5. Customize

5.1. Bonusy za decale

6. Mechanik

7. LR

7.1. Przydzielenie id przeciwników

8. RR

8.1. Przydzielenie id przeciwników

9. Daily R

10. Boss

10.1. Teksty

10.2. Przydzielenie id przeciwników

11. Rating

11.1. wzór na rating od czasu

11.2. rating przy identycznym sterowaniu

12. Info push

12.1. Push notifications

13. Bonusy za sterowanie

14. Zwierzaki

14.1. Parametry, typy

14.2. Ulepszenia

14.3. Ceny

14.4. Formatka Szymona

14.5. +Rating ulepszeń

14.5.1. Przyrosty, wg. cen

14.6. Opis rutynki tworzenia

14.7. Lista przeciwników

14.8. Szanse wyścigu

14.8.1. Rating i szanse nie jako liczba, a graficznie!

15. Nagrody

15.1. Rozróżnienie na typy wyścigow

15.1.1. DR

15.1.2. RR

15.1.3. LR

15.1.4. Boss

15.2. Sprawdzić sensowność założeń po zmianie upgrade-ów, sprawdzić zgodność z założeniami

16. Zakupy za $$$

16.1. Premium

16.2. Kasa

17. Przeskalowanie na wyświetlacze

17.1. Nazwy w GUI

18. Dokumentacja i refaktoryzacja