Get Started. It's Free
or sign up with your email address
atp RED by Mind Map: atp RED

1. Čelo-čitanje/brisanje elem.

2. FIFO

2.1. First In First Out

2.2. Začelje-upisivanje elemenata

3. Program

3.1. Generiranje slučajnih trojki

3.1.1. a(i)

3.1.1.1. 1-1000

3.1.1.2. vrijeme smjene pacijenta

3.1.2. b(i)

3.1.2.1. 1-1000

3.1.2.2. vrijeme u ordinaciji

3.1.3. c(i)

3.1.3.1. hitnost slučaja

3.1.3.1.1. 1 - kritični slučaj

3.1.3.1.2. 2 - rizični slučaj

3.1.3.1.3. 3 - slučaj niskog rizika

3.1.3.1.4. 4 - nije hitan slučaj

3.2. Usluživanje pacijenata

3.2.1. najviši prioritet - čelo reda

3.2.2. jednaki prioritet - sekvencijalno prema vremenu dolaska

3.3. Ispis mogućih stanja

4. Operacije

4.1. EnQueueQ(x,Q)

4.2. DeQueueQ(Q)

4.3. FrontQ(Q)

4.4. MakeNullQ(Q)

4.5. IsEmptyQ(Q)

5. Implementacija

5.1. pomoću cirkularnog polja

5.1.1. jednodimenzionalno cirkularno polje

5.1.2. 2 kursora(na čelo i začelje)

5.1.3. složenst 0(1)

5.2. pomoću pokazivača

5.2.1. ćelija-vrijednost elem.liste

5.2.2. 2 pokazivača(na čelo i začelje)