Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

atp RED by Mind Map: atp RED
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

atp RED

Operacije

EnQueueQ(x,Q)

DeQueueQ(Q)

FrontQ(Q)

MakeNullQ(Q)

IsEmptyQ(Q)

FIFO

First In First Out

Začelje-upisivanje elemenata

Čelo-čitanje/brisanje elem.

Implementacija

pomoću cirkularnog polja

jednodimenzionalno cirkularno polje

2 kursora(na čelo i začelje)

složenst 0(1)

pomoću pokazivača

ćelija-vrijednost elem.liste

2 pokazivača(na čelo i začelje)

Program

Generiranje slučajnih trojki

a(i), 1-1000, vrijeme smjene pacijenta

b(i), 1-1000, vrijeme u ordinaciji

c(i), hitnost slučaja, 1 - kritični slučaj, 2 - rizični slučaj, 3 - slučaj niskog rizika, 4 - nije hitan slučaj

Usluživanje pacijenata

najviši prioritet - čelo reda

jednaki prioritet - sekvencijalno prema vremenu dolaska

Ispis mogućih stanja