Get Started. It's Free
or sign up with your email address
atp RED by Mind Map: atp RED

1. Čelo-čitanje/brisanje elem.

2. Operacije

2.1. EnQueueQ(x,Q)

2.2. DeQueueQ(Q)

2.3. FrontQ(Q)

2.4. MakeNullQ(Q)

2.5. IsEmptyQ(Q)

3. FIFO

3.1. First In First Out

3.2. Začelje-upisivanje elemenata

4. Implementacija

4.1. pomoću cirkularnog polja

4.1.1. jednodimenzionalno cirkularno polje

4.1.2. 2 kursora(na čelo i začelje)

4.1.3. složenst 0(1)

4.2. pomoću pokazivača

4.2.1. ćelija-vrijednost elem.liste

4.2.2. 2 pokazivača(na čelo i začelje)

5. Program

5.1. Generiranje slučajnih trojki

5.1.1. a(i)

5.1.1.1. 1-1000

5.1.1.2. vrijeme smjene pacijenta

5.1.2. b(i)

5.1.2.1. 1-1000

5.1.2.2. vrijeme u ordinaciji

5.1.3. c(i)

5.1.3.1. hitnost slučaja

5.1.3.1.1. 1 - kritični slučaj

5.1.3.1.2. 2 - rizični slučaj

5.1.3.1.3. 3 - slučaj niskog rizika

5.1.3.1.4. 4 - nije hitan slučaj

5.2. Usluživanje pacijenata

5.2.1. najviši prioritet - čelo reda

5.2.2. jednaki prioritet - sekvencijalno prema vremenu dolaska

5.3. Ispis mogućih stanja