Llicències

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Llicències by Mind Map: Llicències

1. Llicenciès individuals

1.1. Llicència perpètua

1.1.1. permet al client instal · lar i utilitzar el programari de forma indefinida. S'inclou suport tècnic per un termini limitat, generalment de 90 dies.

1.2. Llicència de subscripció

1.2.1. Permet a l'usuari utilitzar el programari durant un període de temps especificat. Aquesta llicència inclou generalment el suport tècnic i accés a actualitzacions i revisions publicades durant la vigència de la subscripció. Al final del termini, l'usuari té diverses opcions: (1) renovar la subscripció, o (2) la compra d'una llicència perpètua, a un cost reduït, o (3) eliminar el programari de l'ordinador.

1.3. Llicència Freeware

1.3.1. Aquest tipus de llicència és ofert com freeware per l'autor i no necessita pagar cap quota per al seu ús.

1.4. Llicència Shareware

1.4.1. Es tracta d'una llicència d'ús de programari per un període de prova i després, si vostè continua utilitzant el programari, vostè ha de pagar una tarifa de shareware o deixar d'utilitzar el programari.

2. Llicenciès Individuals,Multiusuaris

2.1. Llicències per volum

2.1.1. permet al Llicenciatari per instal · lar el programari en un cert nombre d'equips. El titular de la llicència en general ha de complir amb un requisit mínim de compra i obté preus reduïts a canvi. En la compra de les llicències, el titular sol rebre una còpia dels mitjans de comunicació i la documentació amb l'opció de comprar més.

2.2. Lloc / Empresa

2.2.1. Aquesta llicència permet l'accés a programari en un sol lloc. En general, aquestes llicències es negocien individualment amb els editors i varien àmpliament en les seves disposicions.

2.3. Unlimited

2.3.1. Veure llicència de lloc / empresa anteriorment.

3. Llicències Xarxa Multiusuari

3.1. Server (Xarxa)

3.1.1. Amb llicència per servidor - Aquest tipus de llicència es requereix que hi hagi una sola còpia del programari que resideix en el servidor d'arxius. Amb la concessió de llicències per servidor, un nombre determinat de llicències CAL s'associen a un servidor determinat. El nombre de dispositius que poden accedir legalment aquest servidor al mateix temps és limitat en la concessió de llicències Per servidor al nombre de llicències CAL comprats per a aquest servidor en particular.

3.2. Per lloc (Machine)

3.2.1. Amb llicència per màquina / seient - Aquesta llicència requereix que compri una llicència per cada ordinador i / o dispositiu en el qual es requereix l'accés als serveis de client. Aquesta llicència se sol utilitzar en combinació amb una llicència de xarxa.

3.3. Per Processador

3.3.1. Sota el model per processador, vostè adquireix una llicència de processador per a cada processador al servidor en el qual s'executa el programari. Una Llicència de processador en general inclou l'accés a un nombre il · limitat d'usuaris per connectar-se. No cal adquirir llicències addicionals de servidor, CAL o llicències de connector d'Internet.

3.4. Per Mailbox (clients del sector educatiu només)

3.4.1. Si vostè és un client d'educació utilitzant Exchange Server, vostè té l'opció addicional de la implementació de llicències en mode Per Mailbox. Amb aquest model, vostè adquireix una CAL per a cada bústia únic accés a Exchange Server.

4. Complements Llicències noves o existents

4.1. Actualitza

4.1.1. Aquesta llicència s'adquireix quan un usuari té una llicència de programari adquirida prèviament i m'agradaria passar a una nova versió. Això no és el mateix que un manteniment o acord de subscripció. La versió anterior es convertirà en nul i no es pot transferir la versió anterior d'un altre usuari.

4.2. L'ús de l'estudiant

4.2.1. Això permet als estudiants utilitzar el programari, sempre que siguin estudiants de les institucions. Els estudiants estan obligats a desinstal lar el programari en sortir de la Universitat.

4.3. Ús secundari

4.3.1. permet que l'usuari final amb llicència per utilitzar el programari en un segon equip.

4.4. Treballar a casa les drets

4.4.1. Permet Facult / personal a utilitzar el programari a casa. Això és efectiu durant el temps que l'equip principal de treball té llicència i el temps que la persona és un empleat. Extinció del contracte també acaba aquest benefici.

4.5. Ús domèstic

4.5.1. similars drets per Treballar a casa

4.6. Subscripció / Manteniment

4.6.1. Es tracta d'un acord entre el titular de la llicència i el desenvolupador de programari que permet a l'usuari obtenir totes les actualitzacions o millores per al programari durant la vigència d'un contracte. Això generalment es va comprar més d'una llicència i, al mateix temps que la llicència. Subscripció / manteniment sol ser renovable en finalitzar el terme del contracte. Subscripció / Manteniment s'afegeix a una llicència existent pot canviar la llicència original (per exemple, Microsoft, seleccioneu la garantia de programari afegit a una llicència OEM canvia la llicència OEM a un selecte llicència de Microsoft, amb totes les prestacions)

5. Llicències canal especial

5.1. OEM (fabricant d'equip original)

5.1.1. Aquestes llicències de programari per cobrir independent PC i portàtils i HAN estar inclòs amb el sistema informàtic i no es distribueix com un arxiu independent (o autònom) del producte. Aquest programari serà identificada o etiquetada com "només per a distribució amb equip nou maquinari".

5.2. Programari educatiu o acadèmic

5.2.1. Programari marcada per la seva distribució a les institucions educatives i els estudiants a preus reduïts. Aquest programari normalment s'etiqueta que es tracta d'un producte acadèmic i per a ús exclusiu de les institucions acadèmiques o educatives.

5.3. No per revenda (NFR) de llicència de programari

5.3.1. Les llicències específiques i restringides que es posen a disposició dels proveïdors de programari directament al canal de distribució i en general estan marcats NFR amb condicions explícites que no està PER A LA REVENDA. El programari NFR no té llicència per a la seva distribució comercial normal.