Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Lehtityön kurssi by Mind Map: Lehtityön kurssi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Lehtityön kurssi

Arviointiperusteet

Kirjoitetut tekstit

Aktiivisuus

Innovatiivisuus

Sisältö ja tavoitteet

Tehdään verkkolehti

Tutkitaan lehtitekstejä

Kirjoitetaan lehtitekstejä itseä kiinnostavista asioista

Tutustutaan ympäröivään maailmaan

Tutkitaan ilmiöitä toimittajan näkökulmasta

Lehtitekstit

Raportoiva

Kommentoiva