Lehtityön kurssi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lehtityön kurssi by Mind Map: Lehtityön kurssi

1. Arviointiperusteet

1.1. Kirjoitetut tekstit

1.2. Aktiivisuus

1.3. Innovatiivisuus

2. Sisältö ja tavoitteet

2.1. Tehdään verkkolehti

2.2. Tutkitaan lehtitekstejä

2.3. Kirjoitetaan lehtitekstejä itseä kiinnostavista asioista

2.4. Tutustutaan ympäröivään maailmaan

2.5. Tutkitaan ilmiöitä toimittajan näkökulmasta

3. Lehtitekstit

3.1. Raportoiva

3.1.1. Uutinen

3.1.2. Artikkeli

3.1.3. Reportaasi

3.1.4. Taustajuttu

3.1.5. Haastattelu

3.2. Kommentoiva

3.2.1. Kommentti

3.2.2. Kolumni

3.2.3. Pakina

3.2.4. Vastine

3.2.5. Arvostelu

3.2.6. Yleisönosastokirjoitus