Hoofdstuk 3

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hoofdstuk 3 by Mind Map: Hoofdstuk 3

1. Kwadratisch verband

1.1. Parabool

1.1.1. Snijpunten met de x- en y-as uitrekenen

1.1.2. De top berekenen van een parabool

1.1.2.1. Extreme waarden

1.2. Een kwadratische formule oplossen

1.2.1. x kwadraat = getal

1.2.2. Ontbinden in factoren

1.2.3. De abc-formule