Tipus de Llicències de Programari

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tipus de Llicències de Programari by Mind Map: Tipus de Llicències de Programari

1. Llicències individuals / multiusuari

1.1. Llicències per volum

1.1.1. Descripció

1.1.1.1. Faculta el titular per instal·lar el programari en un cert nombre d'equips. El titular de la llicència en general ha de complir amb un requisit mínim de compra i obté reduir els preus a canvi. En comprar les llicències, el titular sol rebre una còpia dels mitjans de comunicació i documentació amb l'opció de comprar més.

1.2. Unlimited

1.3. Lloc / Empresa

1.3.1. Descripció

1.3.1.1. Aquesta llicència permet l'accés al programari en un sol lloc. En general, aquestes llicències es negocien individualment amb els editors i varien àmpliament en les seves disposicions.

2. Les llicències individuals

2.1. Individual (monolloc)

2.1.1. Llicència de subscripció

2.1.1.1. Descripció

2.1.1.1.1. Permet a l'usuari utilitzar el programari per un període de temps especificat. Aquesta llicència inclou generalment el suport tècnic i accés a actualitzacions i revisions publicades durant el termini de la subscripció.

2.1.2. Llicència perpètua

2.1.2.1. Descripció

2.1.2.1.1. Permet al client instal·lar i utilitzar el programari de forma indefinida. S'inclou suport tècnic per un termini limitat, generalment 90 dies.

2.1.3. Llicència Freeware

2.1.3.1. Descripció

2.1.3.1.1. Aquest tipus de llicència s'ofereix com freeware per l'autor i no requereix el pagament de cap taxa per l'ús.

2.1.4. Llicència Shareware

2.1.4.1. Descripció

2.1.4.1.1. És una llicència per utilitzar el programari per a un període de prova i després, si vostè continua utilitzant el programari, ha de pagar una quota de shareware o deixar d'utilitzar el programari.

2.2. Llicències canal especial

2.2.1. OEM (fabricant d'equip original)

2.2.1.1. Descripció

2.2.1.1.1. Aquestes llicències cobreix el programari per a PC i portàtils autònoms i amb el sistema informàtic i no es distribueix com un independent (o autònom) producte. Aquest programari serà identificada o etiquetada com "només per a distribució Amb Nou maquinari".

2.2.2. Programari educatiu o acadèmic

2.2.2.1. Descripció

2.2.2.1.1. Programari per la seva distribució a les institucions educatives i estudiants a preus reduïts. Aquest programari generalment s'etiqueta que és un producte acadèmic i per a ús exclusiu de les institucions acadèmiques o educatives.

2.2.3. No per revenda (NFR) de llicència de programari

2.2.3.1. Descripció

2.2.3.1.1. Les llicències específiques i restringides que estan disponibles per proveïdors de programari directament al canal de distribució i en general estan marcats NFR amb condicions explícites que no està PER A LA REVENDA. El programari NFR no té llicència per a la seva distribució comercial normal.

3. Llicències de xarxa / multiusuari

3.1. Server (Xarxa)

3.1.1. Descripció

3.1.1.1. Amb llicència per servidor - Aquest tipus de llicència necessitareu una sola còpia del programari que resideix en el servidor d'arxius. Amb la concessió de llicències per servidor, un nombre determinat de llicències CAL s'associen a un servidor en particular. El nombre de dispositius que poden accedir legalment aquest servidor al mateix temps és limitat en la concessió de llicències per servidor per al número de CAL comprats per a aquest servidor en particular.

3.2. Per lloc (Machine)

3.2.1. Descripció

3.2.1.1. Amb llicència per màquina / seient - Aquesta llicència requereix que compri una llicència per a cada equip client i / o dispositiu en el qual es necessita l'accés als serveis. Aquesta llicència se sol utilitzar en conjunció amb una llicència de xarxa.

3.3. Per Processador

3.3.1. Descripció

3.3.1.1. Sota el model per processador, vostè adquireix una llicència de processador per a cada processador al servidor en el qual s'executa el programari. Una Llicència de processador en general inclou l'accés a un nombre il·limitat d'usuaris per connectar-se. No cal adquirir llicències addicionals de servidor, CAL o llicències de connector d'Internet.

3.4. Per Mailbox (clients del sector educatiu només)

3.4.1. Descripció

3.4.1.1. Si vostè és un client d'educació utilitzant Exchange Server, vostè té l'opció addicional de la implementació de llicències en la manera per bústia. Amb aquest model, vostè adquireix una CAL per a cada bústia únic accés a Exchange Server.

4. De complement a les llicències existents o noves

4.1. Actualitza

4.1.1. Descripció

4.1.1.1. Aquesta llicència s'adquireix quan un usuari té una llicència de programari prèviament adquirida i voldria passar a una nova versió. Això no és el mateix que un manteniment o acord de subscripció. La versió anterior es convertirà en nul i no es pot transferir la versió anterior d'un altre usuari.

4.2. L'ús de l'estudiant

4.2.1. Descripció

4.2.1.1. Això permet als estudiants utilitzar el programari, sempre que siguin estudiants de les institucions. Els estudiants estan obligats a desinstal·lar el programari en sortir de la Universitat.

4.3. Ús secundari

4.3.1. Descripció

4.3.1.1. Permet a l'usuari final amb llicència per utilitzar el programari en un segon equip.

4.4. Treballar a casa les drets

4.4.1. Descripció

4.4.1.1. Permet facult / Personal d'utilitzar programari a casa. Això és eficaç durant el temps que l'equip principal de treball és autoritzat i sempre que la persona és un empleat. Extinció del contracte també acaba aquest benefici.

4.5. Ús domèstic

4.5.1. Descripció

4.5.1.1. Similar a treballar-en-llar drets

4.6. Subscripció / Manteniment

4.6.1. Descripció

4.6.1.1. Es tracta d'un acord entre el titular de la llicència i el desenvolupador de programari que permet a l'usuari obtenir totes les actualitzacions o millores per al programari durant la vigència d'un contracte. Això normalment es va comprar més d'una llicència i, al mateix temps que la llicència. Subscripció / manteniment és generalment renovable al terme de la vigència del contracte. Subscripció / Manteniment afegeix a una llicència existent pot canviar la llicència original (per exemple, Microsoft seleccionar garantia de programari afegit a una llicència OEM canvia la llicència OEM a una llicència de Microsoft, seleccioneu, amb tots els beneficis)