Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 3 by Mind Map: Zadatak 3

1. Izrada bilješki

1.1. Proučiti temu

1.2. Koristiti bilješke sa seminara

1.3. Koristiti dodatnu literaturu

2. Izrada mentalne mape

2.1. Proučiti alat

2.2. Proučiti zadatak

3. Izrada toka dijagrama

3.1. Proučiti alat

3.2. Proučiti zadatak

4. Izrada zadatka

4.1. Implementacije

4.1.1. Pomoću polja

4.1.2. Pomoću pokazivača

4.2. Funkcije

4.2.1. FrontQ(Q)

4.2.2. EnQueueQ(x,Q)

4.2.3. DeQueueQ(Q)

4.2.4. InitQ(Q)

4.2.5. IsEmptyQ(Q)

4.3. Generiranje slučajnih brojeva

4.4. Trojka brojeva

4.4.1. a-vrijeme proteklo od dolaska prethodnog pacijenta do dolaska pacijenta koji je trenutno u ordinaciji

4.4.2. b-vrijeme koje pacijent provede kod lječnika

4.4.3. c-hitnost slučajeva

4.4.3.1. 1-kritični

4.4.3.2. 2-rizični

4.4.3.3. 3-slučaj niskog rizika