Program

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program by Mind Map: Program

1. Trojka (Ai,Bi,Ci)

1.1. vrijeme proteklo od dolaska

1.1.1. vrijednost 1 - 1000

1.2. vrijeme provedeno u ordinaciji

1.2.1. vrijednost 1 - 1000

1.3. hitnost slučaja

1.3.1. vrijednost 1-4

2. Funkcija

2.1. Generiranje slučajnih brojeva

2.2. Unos

3. Sekvencionalno posluživanje

4. Red

4.1. Čelo reda

4.2. Ulaz u red

4.3. Izlaz iz reda

5. Implementacija

5.1. pomoću polja

5.2. pomoću pokazivača

6. Simulacija

7. Ispis

8. Funkcije