Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program by Mind Map: Program

1. Sekvencionalno posluživanje

2. Red

2.1. Čelo reda

2.2. Ulaz u red

2.3. Izlaz iz reda

3. Implementacija

3.1. pomoću polja

3.2. pomoću pokazivača

4. Simulacija

5. Ispis

6. Trojka (Ai,Bi,Ci)

6.1. vrijeme proteklo od dolaska

6.1.1. vrijednost 1 - 1000

6.2. vrijeme provedeno u ordinaciji

6.2.1. vrijednost 1 - 1000

6.3. hitnost slučaja

6.3.1. vrijednost 1-4

7. Funkcija

7.1. Generiranje slučajnih brojeva

7.2. Unos

8. Funkcije