Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Program by Mind Map: Program
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Program

Trojka (Ai,Bi,Ci)

vrijeme proteklo od dolaska

vrijednost 1 - 1000

vrijeme provedeno u ordinaciji

vrijednost 1 - 1000

hitnost slučaja

vrijednost 1-4

Funkcija

Generiranje slučajnih brojeva

Unos

Sekvencionalno posluživanje

Red

Čelo reda

Ulaz u red

Izlaz iz reda

Implementacija

pomoću polja

pomoću pokazivača

Simulacija

Ispis

Funkcije