Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zadatak 3 by Mind Map: Zadatak 3
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zadatak 3

Implementacija reda

Pomoću polja

FrontQ

EnQueueQ

DeQueueQ

InitQ

IsEmptyQ

Pomoću pokazivaća

FrontQ

EnQueueQ

DeQueueQ

InitQ

IsEmptyQ

Funkcija za generiranje niza od R trojki slučajnih brojeva

ai

Raspon od 1-1000

bi

Raspon od 1-1000

ci

Raspon od 1-4, 1 – kritični slučaj, 2 – rizičnii slučaj, 3 – slučaj niskog rizika, 4 – nije hitan slučaj

Provjera prioriteta

Viši prioritet od drugih u redu

Postavljanje na početak reda

Isti prioritet kao i drugi u redu

Ispis redosljedom kojim su upisani

Simulacija hitne službe

ai- vrijeme između dolaska trenutnog i odlaska prethodnog pacijenta

bi- vrijeme boravka kod doktora

Maksimalno 20 pacijenata u redu

Dolazak na red prema prioritetu odnosno vremenu dolaska

1 – kritični slučaj

2 – rizičnii slučaj

3 – slučaj niskog rizika

4 – nije hitan slučaj