Późne dzieciństwo ( 7 do 10/12 r.ż)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Późne dzieciństwo ( 7 do 10/12 r.ż) by Mind Map: Późne dzieciństwo ( 7 do 10/12 r.ż)

1. własne "ja"

1.1. Bardziej cechy wewnętrzne

1.2. abstrakcyjne

2. Okres operacji konkretnych

2.1. Obserwacje i rozwinięcie zespołu reguł którymi postępuje

2.2. "operacja" Piaget

2.2.1. zestaw wew. schematów

2.3. "konkret" - 2 lizaki + 2 lizaki = 4 lizaki

2.4. Odwracalność - działania fiz. i umy. są odwracalne

2.4.1. np. kulki z plasteliny

3. Rozwój poznawczy

3.1. Logika indukcyjna

3.1.1. doświadczenie - zrozumienie reguł, dobrze radzi sobie z tym co zna/widzi

3.1.2. nie operuje ideami i sytuacjami potencalnymi

3.1.3. np. spostrzeżenie że po dodaniu zabawki zestaw jest większy

3.2. Niezmienniki

3.2.1. pojęcie stałości

3.2.1.1. 7 rż - stałość masy

3.2.1.2. 8 rż - zachowanie wagi

3.2.1.3. 11/12 rż - stałość objętości (woda w probówkach)

3.3. Pamięć

3.3.1. Strategia powtarzania

3.3.2. Strategia zbitek

4. Dojrzałość szkolna

4.1. zależy od

4.1.1. od warunków bytowych

4.1.2. wykształcenie i zaangażowanie rodziców

4.1.3. doświadczenia przedszkolne

4.1.4. zdolności dziecka i jego zdrowie

4.1.5. temperamentu

5. Czy dziecko jest gotowe do szkoły ?

5.1. Dojrzałość fizyczna

5.1.1. Sprawna motoryka m. i d.

5.1.2. dobre narządy zmysłów

5.1.3. niechorowite

5.1.4. pogodne, aktywne, pracowite

5.2. Dojrzałość umysłowa

5.2.1. Koncentracja uwagi

5.2.2. Rozwój mowy

5.2.3. Rozumienie symboliczne

5.2.4. Myślenie

5.2.5. Percepcja wzrokowo - słuchowa i koordynacja wzr. - ruch.

5.3. Dojrzałość społeczno-emocjonalna

5.3.1. samodzielny

5.3.2. chętny w kontaktach interpersonalnych

5.3.3. podporząðkowany

5.3.4. opanowuje reakcje emocjonalnr

6. Rozwój społeczny

6.1. inne ludzie

6.1.1. od konkretu do abstrakcji

6.1.2. od tymczasowości do stabilności

6.1.3. opis - kim jest, gdzie mieszka, ogólne pojęcia opisu swojego charakteru

6.2. Przyjaźń

6.2.1. ten z którym siedze w ławce

6.2.2. wzajemne zaufanie

6.2.3. osobnik szczególny =)

6.2.4. krytyka - kłócą sie i godzą

6.2.5. chłopcy - ekspensywna

6.2.5.1. duże otwarte grupy

6.2.6. dziewczynki - intensywna

6.2.6.1. pary lub dobrane zamkniete grupy

6.3. Rodzice

6.3.1. Wciąż - bezpieczna baza

6.3.2. styl autorytatywny

6.3.3. fair z dzieckiem

6.3.4. nie kłócić się z dzieckiem

6.3.5. kontakt - argumenty - rozmowa

6.4. Rodzeństwo

6.4.1. Związek opiekuńczy

6.4.1.1. starsze dziecko - rodzic

6.4.2. Z. koleżeński

6.4.3. Z. konfliktowy/krytykujący

6.4.3.1. dominacja jednego dziecka

6.4.4. Z. rywali

6.4.4.1. walka o zainteresowanie rodziców

6.4.5. Z. sporadyczny

6.5. Agresja

6.5.1. werbalna

6.5.1.1. przezywanie

6.5.2. agresja społeczna

6.5.2.1. fb, sms-y

6.5.2.2. zniszczenie poczucia wartości, ostracyzm

6.5.2.3. dziewczynki

6.5.3. agresja fizyczna

6.5.3.1. chłopcy

7. Segregacja płciowa

7.1. Antagonizm płciowy

7.2. unikanie jakichkolwiek kontaktów z płcia przeciwną

7.3. kończy się z dojrzewaniem

8. Popularność i odrzucenie

8.1. odrzucone

8.1.1. nieładnie pachnie

8.1.2. choruje

8.2. zaniedbywane

8.2.1. lubiane ale nie maja przyjaciół

8.2.2. rzadko wymieniane jako towarzysze zabaw

8.2.3. depresja częściej

8.2.4. samotność

8.2.5. "niewidzialne" na socjogramie

8.3. popularne

8.3.1. dobre zachowanie

8.3.2. empatia

8.3.3. dobrzy rozmówcy

8.3.4. panuja nad emocjami