Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Метрологічний контроль у Фізичному Вихованні by Mind Map: Метрологічний контроль у Фізичному Вихованні
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Метрологічний контроль у Фізичному Вихованні

Змістовий модуль І. Теорія вимірювань

Предмет дисципліни

Основи теорії вимірювань

Основи теорії тестів

Визначення інформативності та надійності тесту

Основи теорії оцінок

Змістовий модуль ІІ. Кваліметрія

Кваліметрія

Статистичні методи обробки результатів вимірювань

Варіаційний ряд, визначення первинних статистик.

Розрахунок критерію Стьюдента та кількості ступенів свободи.

Критерій знаків, викиди

Визначення норм в спорті.

Змістовий модуль ІІІ. Метрологічні основи контролю

Метрологічні основи контролю за фізичним станом спортсменів

Контроль за об'ємом і інтенсивністю навантаження за ефективністю техніки та тактичною майстерністю спортсменів

Техніка антропометрії Вимірювання повздовжніх, обхватних, поперечних, розмірів тіла

Вимірювання шкіро-жирових складок

Визначення складу тіла.

Визначення соматотипу методом Хіт – Картера

Методи експрес-оцінки рівня фізичного стану, визначення адаптаційного потенціалу