HAMKin sivustokokoelmat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HAMKin sivustokokoelmat by Mind Map: HAMKin sivustokokoelmat

1. Hakijalle

2. Opiskelijalle

3. In English

4. Työelämälle

4.1. Työelämän lähipalvelut

4.1.1. Palvelut työelämän tarpeisiin

4.1.1.1. harjoittelijat

4.1.1.2. opinnäytetyöntekijät

4.1.1.3. projektityöntekijät

4.1.1.4. konsultointi

4.1.1.5. kehittämishankkeet

4.1.1.6. tapahtumapalvelut

4.1.1.7. matkailupalvelut

4.1.1.8. räätälöity koulutus

4.1.2. Ammatillinen osaaminen

4.1.3. Biotalous ja bioprosessit

4.1.3.1. Bioprosessien laboratoriot

4.1.4. Hyvinvointi

4.1.4.1. Nipsula

4.1.4.2. Multisensorinen elämystila

4.1.4.3. Hyvinvoinnin klinikka

4.1.4.4. Kulttuuriverstas

4.1.4.5. SimCenter Ainola

4.1.5. Muotoilu

4.1.5.1. Neulestudio

4.1.5.2. Kangas- ja nahkastudio

4.1.5.3. Tekstiiliverstas

4.1.5.4. Lasi- ja keramiikkaverstas

4.1.6. Teknologia

4.1.6.1. Valkeakoski Campus

4.1.6.2. Ohutlevykeskus

4.1.6.3. Digital Life Lab

4.1.7. Yrittäjyys ja liiketoiminta

4.1.7.1. Kansainvälistyminen?

4.1.7.2. Business point

4.1.7.3. Konseptori

4.1.7.4. Starttihautomo

4.1.7.5. Yritysmylly

4.2. Täydennys- ja jatkokoulutus

4.2.1. organisaatioiden räätälöity täydennyskoulutus

4.2.2. avoin täydennyskoulutus

4.2.3. Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot?

4.2.3.1. Johtamisen erikoisammattitutkinto

4.2.3.2. Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

4.2.3.3. Tekniikan erikoisammattitutkinto

4.2.3.4. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

4.2.3.5. Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

4.2.3.6. Näyttötutkintojen usein kysytyt kysymykset

4.2.4. Ammatillinen osaaminen

4.2.4.1. Esimies- ja johtamisosaaminen

4.2.4.1.1. Esimiesakatemia

4.2.4.1.2. Johtamisen erikoisammattitutkinto

4.2.4.1.3. Johtamisen teemapäivät

4.2.4.1.4. Kasva oppilaitoksen esimiehenä

4.2.4.1.5. Luonnonvara-alan työnjohtokoulutukset

4.2.4.1.6. Opetusalan esimieskoulutukset

4.2.4.1.7. Tehokkuutta vuorovaikutukseen ja viestintään

4.2.4.1.8. Teknologiaosaamisen työnjohto- ja esimieskoulutukset

4.2.4.1.9. Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

4.2.4.2. Näyttötutkinto-osaaminen

4.2.4.3. Näyttötutkintomestariseminaari 2014

4.2.4.4. Ammattikorkeakoulupedagogiikka

4.2.4.5. Erityisopetus

4.2.4.6. Esimiesvalmennukset ja oppilaitos työyhteisönä

4.2.4.7. Monikulttuurinen pedagogiikka

4.2.4.8. Opetus- ja ohjaustaidot

4.2.4.9. Opinto-ohjaus

4.2.4.10. Verkko-oppiminen ja sosiaalinen media

4.2.4.11. Open päivitys 2

4.2.4.12. Kasva oppilaitoksen esimiehenä

4.2.4.13. Kone- ja metallialan opetuksen kehittämisseminaari

4.2.4.14. Inno-ope-valmennus

4.2.4.15. E-mentorointivalmennus

4.2.5. Biotalous ja bioprosessit

4.2.5.1. Asuinympäristön kunto

4.2.5.2. Biotaloudesta bisnestä

4.2.5.3. Golfin täydennyskoulutus

4.2.5.4. Henkilöstö- ja kehittämiskoulutukset luonnonvara-alojen yksiköille

4.2.5.5. Hevosyrittäjävalmennus

4.2.5.6. Hulevesien tonttikohtaiset käytännön ratkaisut

4.2.5.7. Huomisen osaajat -asiantuntijaverkosto

4.2.5.8. Hygieniakoulutus lomitustyötä tekeville

4.2.5.9. Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke

4.2.5.10. Kaupunkipuiden leikkaaminen taimistolla

4.2.5.11. Lomahallinnon esimiesten koulutuspäivät

4.2.5.12. Lomituspalvelukoulutukset

4.2.5.13. Luonnonhoitokortti

4.2.5.14. Metsien hoito ja puunkorjuu

4.2.5.15. Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma

4.2.5.16. Mikrolisätyn taimen juurruuttaminen taimitarhaolosuhteissa

4.2.5.17. Mobiileilla helppoutta arkeen

4.2.5.18. Monien mahdollisuuksien hunaja

4.2.5.19. Moottorisahan huolto

4.2.5.20. Opiskelijan työelämäyhteydet kuntoon -hanke

4.2.5.21. Paikkatiedon höydyntäminen

4.2.5.22. Puutarhamyyjien täydennyskoulutus

4.2.5.23. Puutarhaopetuksen ajankohtaispäivät

4.2.5.24. Raivaussahakoulutus

4.2.5.25. Siipikarjatilojen työnantajaosaaminen

4.2.5.26. Sikatilojen työnantajaosaaminen

4.2.5.27. Työnjohtokoulutukset

4.2.5.28. Ulkoleikkipaikkojen turvallisuus -peruskoulutus

4.2.5.29. Uuden kasvinsuojelulain mukainen koulutus

4.2.5.30. Valuma-alueiden ravinnehuuhtoumat hallintaan

4.2.5.31. Vasolpodem hoidon erityiskysymyksiä lomitustyössä

4.2.5.32. Vauriopuun korjuu

4.2.5.33. Vectorworks-koulutukset

4.2.5.34. Verkkototeutukset

4.2.5.35. Viheromaisuuden hallinta

4.2.5.36. Vihervalvojan koulutus

4.2.6. Hyvinvointi

4.2.6.1. Demepassi-koulutus

4.2.6.2. GAS-menetelmäkoulutus

4.2.6.3. Haavanhoidon teemapäivät

4.2.6.4. Hyvä psyykkinen vanheneminen

4.2.6.5. Kirurgisen hoitotyön kehittäjä

4.2.6.6. Kriisi- ja traumatyö

4.2.6.7. Kuntouttava musiikkitoiminta

4.2.6.8. Lastensuojelulain soveltaminen käytäntöön

4.2.6.9. Leikki säveliksi

4.2.6.10. Lääkehoidon koulutukset

4.2.6.11. Palveluohjaaja-tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

4.2.6.12. Saattohoitokoulutus

4.2.6.13. Seksuaalineuvojakoulutus

4.2.6.14. Synnytyksen jälkitarkastuskoulutus

4.2.6.15. Syöpähoidon kehittäjäkoulutus

4.2.6.16. TTAP-metodi

4.2.6.17. Työterveyshuollon koulutus terveydenhoitajille

4.2.6.18. Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

4.2.6.19. Vammaispalvelulain soveltaminen käytäntöön

4.2.7. Muotoilu

4.2.7.1. Valaistus sisustamisessa ja rakentamisessa

4.2.8. Teknologia

4.2.8.1. Asiakaslähtoinen mukautuvan tuotannon johtaminen

4.2.8.2. LEAN-asiantuntijakoulutus

4.2.8.3. Kehity konesuunnittelijana

4.2.8.4. Projektiosaamisen syventäminen LVI-alan työnjohtajille

4.2.8.5. Työnjohto- ja esimieskoulutukset

4.2.8.6. Ympäristöalan koulutukset

4.2.8.7. Elinikäinen ekologiseen ajotapaan vaikuttaminen

4.2.8.8. Ennakoivan ajon koulutus / CAP

4.2.8.9. Radan merkit RATO 17

4.2.8.10. Sähköistetty rata RATO 5

4.2.8.11. Tieturva !

4.2.8.12. Traktoriliikenteen yrittäjäkoulutus

4.2.8.13. Liikennealan työpaikkaohjaaja- ja arvoijakoulutus

4.2.8.14. Ympäristö ja rautatiealueet RATO 20

4.2.9. Yrittäjyys ja liiketoiminta

4.2.9.1. Alkavien yrittäjien teematyöpajat

4.2.9.2. Asiakaslähtöinen palvelujen tuotteistaminen

4.2.9.3. Asunto-osakeyhtiön taloushallinto

4.2.9.4. E-oppimisen laadunkehittäjä

4.2.9.5. Investointilaskelma päätöksenteon tukena

4.2.9.6. Johtamisen erikoisammattitutkinto

4.2.9.7. Johtamisen teemapäivät

4.2.9.8. Kiina ja Intia -liiketoimintaosaaminen ja kulttuuri

4.2.9.9. Kirjanpito ja tilinpäätös

4.2.9.10. Kirjanpitopassi

4.2.9.11. Konsernitilinpäätös

4.2.9.12. Markkinoinnin koulutukset

4.2.9.13. Omistus ja yritysjärjestelyt

4.2.9.14. Sisustusmyyjien täydennyskoulutus

4.2.9.15. Sosiaalisen median koulutukset

4.2.9.16. Talouden teemapäivät

4.2.9.17. Taloushallinto.osaamisen kehittäminen (ESR)

4.2.9.18. Tietojenkäsittelyn koulutukset

4.2.9.19. Tilinpäätösananlyysi ja yrityksen talouden ennakointi

4.2.9.20. Tilintarkastusosaamisen kehittäminen

4.2.9.21. Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

4.2.9.22. Ulkomaankaupan valmennusohjelma

4.2.9.23. Yritysneuvojakoulutukset

4.2.10. Kysymyksiä täydennyskoulutuksen sivuihin liittyen

4.2.10.1. Miksi esimies- ja johtamisosaaminen erikseen

4.2.10.2. Mikä yksittäisen koulutuksen sivujen rooli, jos koulutukset Asiossa

4.2.10.3. Sivujen pitäminen esillä, jos koulutusta ei näköpiirissä

4.2.10.4. Sivut vain yhteen paikkaan, ei hamk, asio, aokk ja google

4.3. Tutkimusyksiköt

4.3.1. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö

4.3.1.1. Huippuosaaminen

4.3.1.1.1. Vipua ja vetoa

4.3.1.1.2. Futurex

4.3.1.1.3. Huiput kehiin

4.3.1.1.4. Skills Trainers' Academy

4.3.1.1.5. KILTA

4.3.1.1.6. Yhdessä

4.3.1.2. Osaamisen johtaminen

4.3.1.2.1. OKO - opettajankouluttajien osaaminen

4.3.1.2.2. Ylermi

4.3.1.2.3. Systech

4.3.1.3. Uudet oppimisratkaisut

4.3.1.3.1. Boost

4.3.1.3.2. ToT

4.3.1.3.3. Mapping

4.3.1.3.4. DIAMEE

4.3.1.3.5. Mobilisti

4.3.1.4. Koulutusjärjestelmän kehittäminen

4.3.1.4.1. Osaamisperustaisuus korkeakouluissa

4.3.1.4.2. Erityisopetus Pohjoismaissa

4.3.1.4.3. Studio

4.3.1.5. Kansainväliset projektit

4.3.2. Ohutlevykeskus

4.3.2.1. Sää-, olosuhde- ja korroosiotestaus

4.3.2.2. Ohutlevyteknologia

4.3.2.3. Teräsrakentaminen

4.3.3. Biotalouden ja bioprosessitekniikan tutkimusyksikkö

4.3.3.1. Biojalostamo

4.3.3.2. Ekosysteemipalvelut

4.3.3.2.1. Puutarhatalous

4.3.3.2.2. Metsä

4.3.3.2.3. Maatalous

4.3.3.2.4. Rakennettu ympäristö

4.3.3.3. Elintarvikeketju

4.3.3.3.1. Maitotalous

4.3.3.3.2. Lihatalous

4.3.3.3.3. Valmisruoka

4.3.3.4. Järkivihreä-maatilaryhmä

4.3.3.5. Cleantech?

4.3.4. Liiketoiminnan ja arjen digitaalisuuden ja palveluiden tutkimusyksikkö (Digitaalisuus ja palvelut)

4.3.4.1. Hyvinvointiratkaisut ja -palvelut

4.3.4.2. Teollisuuden digitalisaatio ja elinkaaripalvelut

4.3.4.3. Uusi työympäristö ja oppiminen

4.3.4.4. Ympäristöliiketoiminta ja -palvelut (cleantech)

4.3.4.5. Älykäs koti ja rakennus

4.3.4.6. Älyliikenne ja joustava logistiikka

4.4. Hankkeet

4.4.1. Nuta-hanke

4.4.2. Loimipiste

4.4.3. AMkien neloskierre

4.4.4. Avo

4.4.5. Bioliike

4.5. Megamenun otsikot

4.5.1. Työelämän lähipalvelut

4.5.2. Täydennys- ja jatkokoulutus

4.5.3. Tutkimusyksiköt

4.5.4. Hanketoiminta

4.5.5. Julkaisut

5. Tietoa HAMKista

5.1. Laatujärjestelmä

5.1.1. HAMKin laatujärjestelmän kuvaus

5.1.1.1. Laatujärjestelmän tavoite ja rakenne

5.1.1.2. Laatujärjestelmän keskeiset menettelyt

5.1.1.3. Laatujärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnnanohjaukseen

5.1.2. HAMKin johtamisjärjestelmän kuvaus

6. Verkostot

6.1. Sibelius-juhlavuosi

6.2. AMK-lehti

6.3. Vanajavesi-yhteistyö

6.4. Inssi-markkinointihanke

6.5. YAMK-TKI

6.6. YAMK-kehittäjäverkosto (vanha sivusto)

6.7. Korkeakoulukeskus

6.8. FUAS

6.9. Luonnonvara-alan oske

6.10. Teräsrakentaminen

7. Kirjasto

7.1. Oppaat

7.1.1. Perusteet

7.1.1.1. Välineet

7.1.1.2. Tarpeet

7.1.1.3. Lähteet

7.1.1.4. Käyttö

7.1.2. Opettajankoulutus

7.1.3. Hyvinvointi

7.1.3.1. Sairaanhoitaja

7.1.3.2. Sosionomi

7.1.3.3. Terveydenhoitaja

7.1.4. Biotalous

7.1.4.1. Metsätalous

7.1.4.2. Puutarhatalous

7.1.4.3. Maatilatalous

7.1.4.4. Kestävä kehitys

7.1.4.5. Hevostalous

7.1.4.6. Maisemasuunnittelu

7.1.4.7. Bio- ja elintarviketekniikka

7.1.5. Muotoilu

7.1.6. Teknologia

7.1.6.1. Sähkö- ja automaatiotekniikka

7.1.6.2. Kone- ja tuotantotekniikka

7.1.6.3. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

7.1.6.4. Liikenneala

7.1.6.5. Tieto- ja viestintätekniikka

7.1.7. Liiketalous

8. Library

8.1. Guides

8.1.1. Basics

8.1.1.1. Tools

8.1.1.2. Needs

8.1.1.3. Sources

8.1.1.4. Use

8.1.2. Professional teacher

8.1.3. Technology

8.1.3.1. Automation engineering

8.1.3.2. Construction engineering

8.1.3.3. Industrial management

8.1.3.4. Mechanical engineering and production technology

8.1.4. Business

8.1.5. Welfare