Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Folkevise by Mind Map: Folkevise
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Folkevise

Ebbe Skammelsøn

1. En teaser

2. Visen

1.Læs hele visen på 32 strofer. 1. eren læser strofen/ 2. eren genfortæller handlingen/3. eren hjælper med svære ord/4. eren skriver handlingen ned med egne (nutidige) ord. Derefter skifter det for hver strofe. Skriv i wiki´en - lav en side under mappen folkevise og eventyr. Kald siden "Ebbe Skammelsøn + jeres teamnummer" 2. Når I har læst hele visen bedes I sammen besvare følgende: Hvordan opstår konflikten, hvordan udvikler den sig og hvordan afsluttes den? "Ebbe Skammelsøn" ville mere end at underholde - hvilke temaer, budskaber og holdninger prøvede visen at påvirke sit middelalderlige publikum med? Fordi træder Ebbe Skammelsøn, saa mangen Sti vild. - Dette er omkvædet, som oftest i folkevise skaber en grundstemning for resten af visen. Hvilken grundstemning synes I, at omkvædet til E.S. skaber - og hvorfor? Arbejdsstrukturen i del 2 - analysedelen er "Ordet rundt". I læser spørgsmålet højt. Et minut eller to til eftertanke. Derefter skiftes I til at svare. Alle skal have svaret før I må begynde at diskutere, hvilket svar I kan blive enige om

3. En moderne version

4. Kirkens tildigtning

Ebbe han lod sig jerneslå både om fod og hånd siden trad han så mangen vild sti så vidt i fremmede land. Fordi træder Ebbe Skammelsen så mangen sti vild. Det var  Ebbe Skammelsen gik over Peders grav: alle var de jernbånd de sprang hannem selv af. Fordi træder Ebbe Skammelsen så mangen sti vild. Der var Ebbes Skammelsen han rakte op hænder sine: "Lovet være Gud Fader i Himmerig, forladt er synder mine". Fordi træder Ebbe Skammelsen så mange sti vild. Hvorfor mon den katolske kirke i Danmark har lavet denne nye afslutning på folkevisen om Ebbe? Arbejdsstrukturen er pararbejde - man finder en ny makker - fra et andet team. Man diskuterer mulige svar. Efter fem minutter vender man tilbage til sit eget team og tager en "Ordet rundt", hvor man deler den parsamtale, man lige har haft.

Torbens datter

1. Bonusinfo

2. Visen

3. Meddigtning

I middelalderen er det slægtens normer og livsformer, der er gældende. Det er slægten, som sætter rammen for det enkelte menneskes liv. Folkeviserne er en balladetradition, der går ud på at ”syngefortælle” en god historie. Folkevisen er en skabelon, der venter på at blive fyldt ud af tilhørernes fantasi. Folkevisen er episk – den fortæller en historie. Men synsvinklen er altid ”ydre synsvinkel” – vi får aldrig noget at vide om tanker og følelser. Torbens datter er hovedpersonen - men vi ved ikke, hvad hun tænker og føler. Genskriv historien fra faderens mordere kommer ridende ind på Torbens gård, og indtil hun rider bort med den ene morder. Men denne gang skal du primært have indre synsvinkel på datteren - hendes tanker, følelser, men også tale og handlinger. Skriv teksten parvist i wikien - lav en side under  mappen "Folkevise og eventyr" - Torbens datter + jeres navne. I skal skiftes til at "sidde ved tasterne" - ca. fem minutter - og så bytter I. Den som ikke skriver er "chef-forfatteren".

Agnete og Havmanden

1. Visen

Læs parvist visen - skiftes til at læse en strofe - mens den anden forklarer med egne ord, hvad der egentlig stod. Når I har læst hele folkevisen - skal I skrive et resumé af selve historien. Skriv i Skydrive og del med den anden. Skift mellem at sidde ved tasterne - to strofer ad gangen - den anden skal kigge på visen og formulere, hvad der skal med i resuméet. Et resumé er en kort personlig gengivelse af teksten - men de væsentligste handlingsdele skal naturligvis være med.

2. Analysemodellen

I skal nu vælge fire analysepunkter ud. Men tænk jer godt om - hvilke punkter er vigtigt at undersøge, når I til slut skal have forstået, hvad "Agnete og Havmanden" egentlig handler om - sådan "mellem linjerne". I skal kunne begrunde, hvorfor I lige har valgt de fire punkter. Fordel analysepunkterne imellem jer og analyser folkevisen udfra hver jeres fire punkter. Skriv analysen ind i et skydrive-dokument. Husk at finde eksempler i selve visen. Når der er gået 20 minutter skal I præsentere jeres analyse for hinanden. Når én har præsenteret tilføjer de tre andre efter tur, hvad de synes er 1. Glimrende 2. Hvad der skal tilføjes 3. Hvad der (måske) bør ændres. Disse bemærkninger tilføjes på dokumentet. Sådan "kører" I bordet rundt. Til sidst samler I jeres analyse på en side i wiki´en "Agnete og Havmanden + jeres teamnummer"  

3. Her kan du høre starten på visen