Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Inoviranje poslovnega modela -povezava za bolj podrobno by Mind Map: Inoviranje poslovnega modela -povezava za bolj podrobno
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Inoviranje poslovnega modela -povezava za bolj podrobno

1. Ponudba

kaj zastonj

kaj plačljivo

povezovanje različnih storitev

Ko si pri frizeru, ti zamenjajo gume na avtu

2. Ključni viri

3. Ključne dejavnosti

4. Partnerska mreža

5. Odnosi s strankami

6. Distribucijski kanali

7. Segmenti strank

Struktura prihodkov

Struktura odhodkov

Poslovni model: kako kombinirati 1 do 7