Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Inoviranje poslovnega modela -povezava za bolj podrobno by Mind Map: Inoviranje poslovnega modela
-povezava za bolj podrobno
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Inoviranje poslovnega modela -povezava za bolj podrobno

1. Ponudba

kaj zastonj

kaj plačljivo

povezovanje različnih storitev

2. Ključni viri

3. Ključne dejavnosti

4. Partnerska mreža

5. Odnosi s strankami

6. Distribucijski kanali

7. Segmenti strank

Struktura prihodkov

Struktura odhodkov

Poslovni model: kako kombinirati 1 do 7